Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 19. oktober 2010 - Strasbourg

4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Prisilno izseljevanje v Zimbabveju

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o prisilnem izseljevanju v Zimbabveju (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda in Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE o prisilnem izseljevanju v Zimbabveju (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes in Michael Cashman v imenu skupine S&D o prisilnem izseljevanju v Zimbabveju (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o prisilnem izseljevanju v Zimbabveju (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah in Dominique Baudis v imenu skupine PPE o prisilnem izseljevanju v Zimbabveju (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański in Adam Bielan v imenu skupine ECR o Zimbabveju (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, zlasti primer Sama Rainsyja

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD o Kambodži, zlasti o primeru Sama Rainsyja (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez in Sarah Ludford v imenu skupine ALDE o Kambodži, zlasti o primeru Sama Rainsyja (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda in Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE o Kambodži, zlasti o primeru Sama Rainsyja (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella in Robert Goebbels v imenu skupine S&D o Kambodži, zlasti o primeru Sama Rainsyja (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL o Kambodži, zlasti o primeru Sama Rainsyja (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o Kambodži, zlasti o primeru Sama Rainsyja (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec in Dominique Baudis v imenu skupine PPE o Kambodži, zlasti o primeru Sama Rainsyja (B7-0594/2010).

III.   Severni Kavkaz, zlasti primer Olega Orlova

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na Severnem Kavkazu, zlasti o primeru Olega Orlova (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells in Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE o razmerah na Severnem Kavkazu in primeru Olega Orlova (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda in Kristian Vigenin v imenu skupine S&D o Severnem Kavkazu, zlasti o primeru Olega Orlova (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal in Roberts Zīle v imenu skupine ECR o Severnem Kavkazu, zlasti o primeru Olega Orlova (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o Severnem Kavkazu, zlasti o primeru Olega Orlova (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah in Dominique Baudis v imenu skupine PPE o Severnem Kavkazu, zlasti o primeru Olega Orlova (B7-0599/2010).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov