Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0054(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0263/2010

Arutelud :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Hääletused :

PV 20/10/2010 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0368

Protokoll
Teisipäev, 19. oktoober 2010 - Strasbourg

5. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmine seoses Euroopa välisteenistusega ***I - Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmine ***I - Paranduseelarve nr 6/2010 projekt: II jagu - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu; III jagu - Komisjon; X jagu - Euroopa välisteenistus (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega [KOM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Eelarvekomisjon, eelarvekontrollikomisjon. Kaasraportöörid: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi [KOM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 6/2010 projekti kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu, III jagu – Komisjon, X jagu – Euroopa välisteenistus [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Parlamendi president esines lühikese sissejuhatava sõnavõtuga.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri ja László Surján tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Knut Fleckenstein, kes teatas, et täna hommikul toimus terrorirünnak Tšetšeenia parlamendile (Parlamendi president kinnitas taas, et mõistab hukka igasugused terroriaktid, ning väljendas Euroopa Parlamendi nimel solidaarsust ohvrite perekondadega).

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident), Janusz Lewandowski (komisjoni liige), Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Olivier Chastel (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Jacek Saryusz-Wolski (AFET komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0288/2010), Göran Färm (AFET komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (DEVE komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (DEVE komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0263/2010), Kader Arif (INTA komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0288/2010), Edit Herczog (CONT komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (CONT komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski ja Raffaele Baldassarre.

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Sõna võtsid Zoran Thaler, Marek Siwiec ja Monika Flašíková Beňová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška ja Francisco Sosa Wagner.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay ja Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2010 protokolli punkt 4.3, 20.10.2010 protokolli punkt 4.4 ja 20.10.2010 protokolli punkt 4.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika