Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0054(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0263/2010

Viták :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Szavazatok :

PV 20/10/2010 - 4.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0368

Jegyzőkönyv
2010. október 19., Kedd - Strasbourg

5. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében ***I - Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosítása ***I - 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: II. szakasz – Európai Tanács és Tanács; III. szakasz – Bizottság; X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (vita)
CRE

Jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Költségvetési Bizottság, Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Társelőadók: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Jelentés az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetére vonatkozó tanácsi álláspontról, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács, III. szakasz – Bizottság, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Az elnök rövid bevezető beszédet tart.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri és László Surján előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Knut Fleckenstein közli, hogy a csecsen parlamentet ma reggel terrortámadás érte. (Az elnök ismételten elítél minden terrorcselekményt és a Parlament szolidaritásáról biztosítja az áldozatok családjait).

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke), Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja), Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője) és Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Jacek Saryusz-Wolski (az AFET bizottság véleményének előadója) (A7-0288/2010), Göran Färm (az AFET bizottság véleményének előadója) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (a DEVE bizottság véleményének előadója) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (a DEVE bizottság véleményének előadója) (A7-0263/2010), Kader Arif (az INTA bizottság véleményének előadója) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (a BUDG bizottság véleményének előadója) (A7-0288/2010), Edit Herczog (a CONT bizottság véleményének előadója) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (a CONT bizottság véleményének előadója) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka, a PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Katharina Brantner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, független, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski és Raffaele Baldassarre.

ELNÖKÖL:
Silvana KOCH-MEHRIN alelnök

Felszólal: Zoran Thaler, Marek Siwiec és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška és Francisco Sosa Wagner.

Felszólal: Catherine Ashton.

Felszólal: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay és Roberto Gualtieri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.20-i jegyzőkönyv 4.3. pont , 2010.10.20-i jegyzőkönyv 4.4. pont és 2010.10.20-i jegyzőkönyv 4.5. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat