Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0054(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0263/2010

Debatten :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Stemmingen :

PV 20/10/2010 - 4.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0368

Notulen
Dinsdag 19 oktober 2010 - Straatsburg

5. Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden ***I - Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden ***I - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010: Afdeling II - Europese Raad en Raad - Afdeling III - Commissie - Afdeling X - Europese dienst voor extern optreden (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Begrotingscommissie, Commissie begrotingscontrole. Corapporteurs: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Commissie juridische zaken.Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling II – Europese Raad en Raad, Afdeling III – Commissie, Afdeling X – Europese dienst voor extern optreden [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

De Voorzitter houdt een korte inleiding.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri en László Surján leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Knut Fleckenstein, die meedeelt dat er vanmorgen en terroristische aanslag is gepleegd op het Tsjetsjeense parlement. (De Voorzitter verklaart nogmaals elke terroristische actie te veroordelen en spreekt namens het Parlement zijn solidariteit uit met de families van de slachtoffers).

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie), Janusz Lewandowski (lid van de Commissie), Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) (A7-0263/2010), Kader Arif (rapporteur voor advies van de Commissie INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG) (A7-0288/2010), Edit Herczog (rapporteur voor advies van de Commissie CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (rapporteur voor advies van de Commissie CONT) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Franziska Katharina Brantner, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski en Raffaele Baldassarre.

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zoran Thaler, Marek Siwiec en Monika Flašíková Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška en Francisco Sosa Wagner.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay en Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 20.10.2010, punt 4.4 van de notulen van 20.10.2010 en punt 4.5 van de notulen van 20.10.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid