Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0054(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0263/2010

Dezbateri :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Voturi :

PV 20/10/2010 - 4.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0368

Proces-verbal
Marţi, 19 octombrie 2010 - Strasbourg

5. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, în ceea ce priveşte Serviciul european pentru acţiune externă ***I - Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților ***I - Proiect de buget rectificativ nr. 6/2010: secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul; secţiunea III - Comisia; secţiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, în ceea ce priveşte Serviciul european pentru acţiune externă [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Comisia pentru bugete, Comisia pentru control bugetar. Coraportori: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul, secțiunea III – Comisia, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Comisia pentru bugete. Coraportori: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Preşedintele a susţinut un scurt discurs introductiv.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri şi László Surján şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Knut Fleckenstein, pentru a comunica faptul că, în dimineaţa zilei respective, Parlamentul Ceceniei a fost ţinta unui atac terorist. (Preşedintele a condamnat din nou toate actele teroriste şi a asigurat familiile victimelor de solidaritatea Parlamentului European.)

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei), Janusz Lewandowski (membru al Comisiei), Catherine Ashton (Vicepreşedinta Comisiei şi Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) şi Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE) (A7-0263/2010), Kader Arif (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG) (A7-0288/2010), Edit Herczog (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Angelika Werthmann, neafiliată, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski şi Raffaele Baldassarre.

A PREZIDAT: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

Au intervenit: Zoran Thaler, Marek Siwiec şi Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška şi Francisco Sosa Wagner.

A intervenit Catherine Ashton.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay şi Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 20.10.2010, punctul 4.4 al PV din 20.10.2010 şi punctul 4.5 al PV din 20.10.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate