Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2039(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0233/2010

Ingediende teksten :

A7-0233/2010

Debatten :

PV 19/10/2010 - 6
CRE 19/10/2010 - 6

Stemmingen :

PV 20/10/2010 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0375

Notulen
Dinsdag 19 oktober 2010 - Straatsburg

6. Ontwikkelingsaspecten van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede - De rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Ontwikkelingsaspecten van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede

Verslag over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa [2010/2039(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.Rapporteur: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Ilda Figueiredo leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Licia Ronzulli, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor en Ivo Belet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik en Proinsias De Rossa.

Het woord wordt gevoerd door Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs en Olivier Chastel.

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, die een delegatie van de Mouvement international ATD Quart-Monde verwelkomt.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 20.10.2010.

(De vergadering wordt om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid