Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2164(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0271/2010

Ingivna texter :

A7-0271/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/10/2010 - 8.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0361

Protokoll
Tisdagen den 19 oktober 2010 - Strasbourg

8.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Qimonda/Portugal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0361)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy