Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2165(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0272/2010

Předložené texty :

A7-0272/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/10/2010 - 8.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0362

Zápis
Úterý, 19. října 2010 - Štrasburk

8.5. Uvolnění prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Cataluña automoción, Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Rozpočtový výbor.Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0362)

Právní upozornění - Ochrana soukromí