Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 октомври 2010 г. - Страсбург

8.7. Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно одобряването, от името на Европейския съюз, на Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Комисия по рибно стопанство.Докладчик: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0364)

Правна информация - Политика за поверителност