Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 oktober 2010 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski och Clemente Mastella

Betänkande Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica och Jarosław Kalinowski

Betänkande Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská och Mario Borghezio.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy