Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2048(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0281/2010

Keskustelut :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Äänestykset :

PV 20/10/2010 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0371

Pöytäkirja
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg

12. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki pääluokat - Lisätalousarvioesitys nro 3/2010: pääluokka III - Komissio - BAM (banaanialan liitännäistoimenpiteet) (keskustelu)
CRE

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 – kaikki pääluokat ja oikaisukirjelmistä nro 1/2011, 2/2011 ja 3/2011 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0284/2010)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Budjettivaliokunta.Esittelijä: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel ja László Surján esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski (komission jäsen) ja Melchior Wathelet (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Thijs Berman (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogusław Liberadzki (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pervenche Berès (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Haug (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Heide Rühle (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Algirdas Saudargas (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Šťastný (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), László Surján (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig keskustelun järjestämisestä, Salvador Garriga Polledo PPE-ryhmän puolesta, Göran Färm S&D-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerben-Jan Gerbrandy ja Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros ja João Ferreira.

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka ja Andreas Schwab (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons ja Milan Zver.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján ja Göran Färm keskustelun järjestämisestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö