Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2048(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0281/2010

Debates :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Balsojumi :

PV 20/10/2010 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0371

Protokols
Otrdiena, 2010. gada 19. oktobris - Strasbūra

12. Parlamenta nostāja attiecībā uz Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu — visas iedaļas - Projekts budžeta grozījumam Nr. 3/2010: III iedaļa — Komisija — papildu pasākumi banānu nozarē (BAM) (debates)
CRE

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas — un grozījumu vēstulēm Nr. 1/2011, Nr. 2/2011 un Nr. 3/2011 attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferentes: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel. (A7-0284/2010)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2010 projektu, III iedaļa — Komisija [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Budžeta komiteja.Referents: László Surján (A7-0281/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel un László Surján iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) un Melchior Wathelet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Thijs Berman (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogusław Liberadzki (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Pervenche Berès (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Jutta Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Heide Rühle (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Mairead McGuinness (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Juan Fernando López Aguilar (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Algirdas Saudargas (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Šťastný (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Dominique Riquet (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), László Surján (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Paul Rübig par debašu organizēšanu, Salvador Garriga Polledo PPE grupas vārdā, Göran Färm S&D grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, kurš atbildēja arī uz Gerben-Jan Gerbrandy un Andreas Mölzer uzdotajiem “zilās kartītes” jautājumiem, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros un João Ferreira.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka un Andreas Schwab (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons un Milan Zver.

Uzstājās Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján un Göran Färm par debašu organizēšanu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. oktobra protokola 6.3. punkts un 2010. gada 20. oktobra protokola 6.1. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika