Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg

13. Talousarvion uudelleen tarkastelu (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Talousarvion uudelleen tarkastelu

Janusz Lewandowski (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Stéphane Le Foll S&D-ryhmän puolesta ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

Puheenvuorot: Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly ja Markus Pieper.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via ja Czesław Adam Siekierski.

Janusz Lewandowski käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö