Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0054(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0136/2010

Внесени текстове :

A7-0136/2010

Разисквания :

PV 19/10/2010 - 15
CRE 19/10/2010 - 15

Гласувания :

PV 20/10/2010 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0374

Протокол
Вторник, 19 октомври 2010 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 20.30 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

15. Борба със забавяне на плащане по търговските сделки ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработен текст) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите.Докладчик: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (член на Комисията).

Изказаха се: Francesco De Angelis (докладчик по становището на комисията ITRE), Raffaele Baldassarre (докладчик по становището на комисията JURI), Małgorzata Handzlik, от името на групата PPE, Bernadette Vergnaud, от името на групата S&D, Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová и Peter Jahr.

Изказаха се: Antonio Tajani и Barbara Weiler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 20.10.2010.

Правна информация - Политика за поверителност