Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0054(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0136/2010

Indgivne tekster :

A7-0136/2010

Forhandlinger :

PV 19/10/2010 - 15
CRE 19/10/2010 - 15

Afstemninger :

PV 20/10/2010 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0374

Protokol
Tirsdag den 19. oktober 2010 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

15. Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning) [KOM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.Ordfører: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler forelagde sin betænkning.

Antonio Tajani (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Francesco De Angelis (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Raffaele Baldassarre (ordfører for udtalelse fra JURI), Małgorzata Handzlik for PPE-Gruppen, Bernadette Vergnaud for S&D-Gruppen, Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová og Peter Jahr.

Talere: Antonio Tajani og Barbara Weiler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 20.10.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik