Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg

16. Lietekatastrofi Unkarissa (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Lietekatastrofi Unkarissa.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: János Áder PPE-ryhmän puolesta, Csaba Sándor Tabajdi S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lajos Bokros ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Krisztina Morvai tiettyjen jäsenten käytöksestä keskustelun aikana, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi ja Romana Jordan Cizelj.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, joka palasi myös Krisztina Morvain puheenvuoroon, Kriton Arsenis ja Ulrike Lunacek.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Katarína Neveďalová, joka palasi Krisztina Morvain puheenvuoroon.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö