Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta ***I - Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen ***I - Lisätalousarvioesitys nro 6/2010: pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III - Komissio, pääluokka X - Euroopan ulkosuhdehallinto (keskustelu)
 6.Köyhyyden poistamisen kansainvälisen teemapäivän kehitykseen liittyvät kysymykset - Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa (keskustelu)
 7.Juhlaistunto - Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe
 8.Äänestykset
  
8.1.Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevat tilastot ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Nordjylland/Tanska (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: NXP Semiconductors/Alankomaat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Qimonda/Portugali (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Cataluña automoción/Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.7.Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.8.Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki pääluokat - Lisätalousarvioesitys nro 3/2010: pääluokka III - Komissio - BAM (banaanialan liitännäistoimenpiteet) (keskustelu)
 13.Talousarvion uudelleen tarkastelu (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen ***I (keskustelu)
 16.Lietekatastrofi Unkarissa (keskustelu)
 17.Rodulliseen ja etniseen alkuperään liittyvät tietokannat EU:ssa (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (191 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (307 kb) 
 
Pöytäkirja (190 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (83 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (285 kb) 
 
Pöytäkirja (232 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (224 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (409 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö