Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2010 m. spalio 19 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguoti aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.Gauti dokumentai
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento dalinis keitimas dėl Europos išorės veiksmų tarnybos ***I - Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis keitimas ***I - Taisomasis biudžetas Nr. 6/2010. II skirsnis (Europos Vadovų Taryba ir Taryba). III skirsnis (Komisija). X skirsnis (Europos išorės veiksmų tarnyba) (diskusijos)
 6.Tarptautinė kovos su skurdu diena ir vystymosi aspektai - Minimalių pajamų vaidmuo kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais grindžiamą visuomenę Europoje (diskusijos)
 7.Iškilmingas posėdis - Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono kalba
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinės ataskaitos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Nordjylland“, Danija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („NXP Semiconductors“, Nyderlandai) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Qimonda“, Portugalija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Cataluña automoción“, Ispanija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose vandenyse ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Konvencija dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Moterų darbas be garantijų (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Parlamento pozicija dėl 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. Visi skirsniai - Taisomasis biudžetas Nr. 3/2010. III skirsnis (Komisija). Papildomos prekybos bananais priemonės (diskusijos)
 13.Biudžeto peržiūra (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 15.Kova su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal komercinius sandorius ***I (diskusijos)
 16.Toksinio šlamo išsiliejimo katastrofa Vengrijoje (diskusijos)
 17.ES duomenų bazės, susijusios su rasine ir etnine kilme (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (190 kb) Dalyvių sąrašas (61 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (307 kb) 
 
Protokolas (212 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (87 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (183 kb) 
 
Protokolas (237 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (331 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (422 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika