Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 19 oktober 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 3.Ingekomen stukken
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden ***I - Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden ***I - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010: Afdeling II - Europese Raad en Raad - Afdeling III - Commissie - Afdeling X - Europese dienst voor extern optreden (debat)
 6.Ontwikkelingsaspecten van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede - De rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (debat)
 7.Plechtige vergadering - Toespraak van Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties
 8.Stemmingen
  
8.1.Statistiek van het zeevervoer van goederen en personen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Nordjylland/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: NXP Halfgeleiders /Nederland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Qimonda/Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Cataluña automocion/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Vrouwen in onzekere banen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2011 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingen - Ontwerp van gewijzigde begroting 3/2010: Afdeling III - Commissie - BAM (begeleidende maatregelen bananen) (debat)
 13.Begrotingsevaluatie (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties ***I (debat)
 16.Slibramp in Hongarije (debat)
 17.Databanken met gegevens over raciale en etnische afkomst in de EU (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (191 kb) Presentielijst (61 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (307 kb) 
 
Notulen (186 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (83 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (285 kb) 
 
Notulen (240 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (231 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (408 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid