Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 19 octombrie 2010 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Depunere de documente
 4.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 5.Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, în ceea ce priveşte Serviciul european pentru acţiune externă ***I - Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților ***I - Proiect de buget rectificativ nr. 6/2010: secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul; secţiunea III - Comisia; secţiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (dezbatere)
 6.Aspecte legate de dezvoltare în contextul Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei - Rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei şi în promovarea unei societăţi incluzive în Europa (dezbatere)
 7.Şedinţă solemnă - Alocuţiunea lui Ban Ki-Moon, Secretar General al Organizaţiei Naţiunilor Unite
 8.Votare
  
8.1.Raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Nordjylland/Danemarca (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: NXP Semiconductors/Ţările de Jos (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Qimonda/Portugalia (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cataluna automocion/Spania (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Sistemul de control şi executare aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Femeile cu locuri de muncă precare (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Poziţia Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile - Bugetul rectificativ nr. 3/2010: secţiunea III - Comisia - BAM (măsuri de însoţire pentru sectorul bananelor) (dezbatere)
 13.Revizuirea bugetară (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 15.Combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale ***I (dezbatere)
 16.Catastrofa reziduului nămolos din Ungaria (dezbatere)
 17.Baze de date referitoare la originea rasială şi etnică în UE (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (196 kb) Listă de prezență (61 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (307 kb) 
 
Proces-verbal (222 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (86 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (231 kb) 
 
Proces-verbal (239 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (388 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (424 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate