Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 19. oktober 2010 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 5.Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih Skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje ***I - Sprememba Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ***I - Predlog spremembe proračuna št. 6/2010: Oddelek II - Evropski svet in Svet; Oddelek III - Komisija; Oddelek X - Evropska služba za zunanje delovanje (razprava)
 6.Razvojni vidiki mednarodnega dneva boja proti revščini - Vloga minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi (razprava)
 7.Slavnostna seja - Nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Statistična poročila glede prevoza blaga in potnikov po morju ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Nordjylland/Danska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: NXP Semiconductors/Nizozemska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Qimonda/Portugalska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Cataluna automocion/Španija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju, zajetem v Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Konvencija o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Negotov položaj delavk (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Stališče Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet - vsi oddelki - Predlog spremembe proračuna št. 3/2010: Oddelek III - Komisija - BAM (spremljevalni ukrepi za sektor banan) (razprava)
 13.Pregled proračuna (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 15.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih ***I (razprava)
 16.Katastrofa rdečega blata na Madžarskem (razprava)
 17.Baze podatkov o rasnem in etničnem izvoru v Evropski uniji (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (189 kb) Seznam navzočih (61 kb)    Izid poimenskega glasovanja (307 kb) 
 
Zapisnik (209 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (87 kb) Izid poimenskega glasovanja (289 kb) 
 
Zapisnik (229 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (320 kb) Izid poimenskega glasovanja (409 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov