Indiċi 
Minuti
PDF 243kWORD 217k
It-Tlieta, 19 ta' Ottubru 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna ***I - Emenda tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra ta' dawn il-Komunitajiet ***I - Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 6/2010: Taqsima II - Kunsill Ewropew u Kunsill - Taqsima III - Kummissjoni - Taqsima X - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (dibattitu)
 6.Aspetti ta' żvilupp fil-kuntest tal-Jum Internazzjonali għall-Qerda tal-Faqar - Ir-rwol tad-dħul minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' soċjetà inklużiva fl-Ewropa (dibattitu)
 7.Seduta formali - Diskors ta' Ban Ki-Moon, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Prospetti statistiċi fir-rigward tat-trasport ta’ merkanzija u passiġġieri bil-baħar ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni : Nordjylland/Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: NXP Semiconductors/Il-Pajjiżi l-Baxxi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Qimonda/Portugall (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Cataluna automocion/Spanja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni rigward is-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Ħaddiema nisa prekarji (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 kif modifikat mill-Kunsill - it-taqsimiet kollha - Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 3/2010: Taqsima III - Kummissjoni - MAB (Miżuri ta' Akkumpanjament fil-qasam tal-Banana) (dibattitu)
 13.Eżami tal-baġit (dibattitu)
 14.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 15.Il-ġlieda kontra l-ħlas b'lura fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (verżjoni mfassla mill-ġdid) ***I (dibattitu)
 16.Il-katastrofi fl-Ungerija kkaġunata mit-tajn tossiku (dibattitu)
 17.Bażijiet ta' dejta dwar l-oriġini razzjali u etnika fl-UE (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin tressqu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' 28.9.2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikketti tal-enerġija tal-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti (C(2010)6459) - skadenza: 28/11/2010

irreferut responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' 28.9.2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi (C(2010)6477) - skadenza: 28/11/2010

irreferut responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' 28.9.2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' tikkettar tal-enerġija tat-tagħmir refriġeranti domestiku (C(2010)6481) - skadenza: 28/11/2010

irreferut responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' 28.9.2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku għat-televixins (C(2010)6619) - skadenza: 28/11/2010

irreferut responsabbli: ITRE


3. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI, REGI

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

REGI

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l–Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

irreferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

BUDG, LIBE, IMCO

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal regolament (UE) Nru tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1541/98 dwar il-prova tal-oriġini ta' ċerti prodotti tessili li jidħlu fit-Taqsima XI tan-Nomenklatura Magħquda u rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità, u dwar il-kundizzjonijiet tal-aċċettazzjoni ta' din il-prova u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

irreferut

responsabbli:

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill - Ir-Regolament (UE) Nru.../2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ENVI, ITRE, TRAN

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-arranġamenti ta' aċċess għas-servizz pubbliku rregolat offrut mis-sistema dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita mill-programm Galileo (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

irreferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

TRAN

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' ‘EURODAC’ għat-tqabbil ta' marki tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (KE) Nru […/…] [li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat] (Verżjoni riformulata) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

irreferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

irreferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ITRE

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 56/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jintroduċi preferenzi kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għall-Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

irreferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AFET, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra ta' dawn il-Komunitajiet (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010).


4. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Żgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-iżgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda u Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-iżgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes u Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D, dwar l-iżgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-iżgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah u Dominique Baudis f'isem il-Grupp PPE, dwar l-iżgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar iż-Żimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas u Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez u Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda u Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella u Robert Goebbels f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer u Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec u Dominique Baudis f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kawkasu ta' Fuq (Federazzjoni Russa) u l-prosekuzzjoni kriminali kontra Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler u Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kawkasu tat-Tramuntana, b'mod partikulari l-każ ta' Oleg Orlov (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells u Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kawkasu tat-Tramuntana, b'mod partikulari l-każ ta' Oleg Orlov (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda u Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Kawkasu tat-Tramuntana, b'mod partikulari l-każ ta' Oleg Orlov (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Kawkasu tat-Tramuntana, b'mod partikulari l-każ ta' Oleg Orlov (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kawkasu tat-Tramuntana, b'mod partikulari l-każ ta' Oleg Orlov (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah u Dominique Baudis f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kawkasu tat-Tramuntana, b'mod partikulari l-każ ta' Oleg Orlov (B7-0599/2010).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


5. Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna ***I - Emenda tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra ta' dawn il-Komunitajiet ***I - Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 6/2010: Taqsima II - Kunsill Ewropew u Kunsill - Taqsima III - Kummissjoni - Taqsima X - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Kumitat għall-Baġits, Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Korapporteurs: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra ta' dawn il-Komunitajiet [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010: Taqsima II - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Taqsima III - Il-Kummissjoni Taqsima X - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Korapporteurs: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Il-President għamel diskors introduttiv qasir.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri u László Surján ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellem Knut Fleckenstein, biex jikkomunika li dalgħodu l-parlament taċ-Ċeċenja safa l-mira ta' attakk terroristiku. (Il-President tenna l-kundanna tiegħu għal kull att terroristiku u esprima s-solidarjetà tal-Parlament mal-familji tal-vittmi).

Tkellmu: Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni), Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni), Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) et Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill).

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu: Jacek Saryusz-Wolski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE) A7-0263/2010), Kader Arif (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG) (A7-0288/2010), Edit Herczog (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT) A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Franziska Katharina Brantner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp ECR, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski u Raffaele Baldassarre.

PRESIDENZA: Silvana KOCH-MEHRIN
Viċi President

Tkellmu: Zoran Thaler, Marek Siwiec u Monika Flašíková Beňová.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška u Francisco Sosa Wagner.

Tkellmet Catherine Ashton.

Tkellmu: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay u Roberto Gualtieri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal- Minuti ta' 20.10.2010, punt 4.4 tal- Minuti ta' 20.10.2010 u punt 4.5 tal- Minuti ta' 20.10.2010.


6. Aspetti ta' żvilupp fil-kuntest tal-Jum Internazzjonali għall-Qerda tal-Faqar - Ir-rwol tad-dħul minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' soċjetà inklużiva fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Aspetti ta' żvilupp fil-kuntest tal-Jum Internazzjonali għall-Qerda tal-Faqar

Rapport dwar ir-rwol tad-dħul minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' soċjetà inklużiva fl-Ewropa [2010/2039(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.Rapporteur: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) u Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Ilda Figueiredo ppreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmu: Licia Ronzulli f'isem il-Grupp PPE, Thijs Berman f'isem il-Grupp S&D, Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor u Ivo Belet.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik u Proinsias De Rossa.

Tkellmu: Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs u Olivier Chastel.

Tkellmet Anna Záborská, biex tati merħba lil delegazzjoni mill-Moviment Internazzjonali ATD Ir-Raba' Dinja.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal- Minuti ta' 20.10.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

7. Seduta formali - Diskors ta' Ban Ki-Moon, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti

Min-12.00 san-12.30 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Ban Ki-Moon, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.


PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellem Michał Tomasz Kamiński biex jirrapporta li għadha kemm seħħet agressjoni fil-bini tal-partit Dritt u Ġustizzja (PiS) f'Lodz, li ħalliet żewġ vittmi.

8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Prospetti statistiċi fir-rigward tat-trasport ta’ merkanzija u passiġġieri bil-baħar ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2009/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti statistiċi fir-rigward tat-trasport ta’ merkanzija u passiġġieri bil-baħar [COM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.Rapporteur: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0358)


8.2. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni : Nordjylland/Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda [COM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Kumitat għall-Baġit.Rapporteur: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0359)


8.3. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: NXP Semiconductors/Il-Pajjiżi l-Baxxi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba [COM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Kumitat għall-Baġit.Rapporteur: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0360)


8.4. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Qimonda/Portugall (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba [COM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Kumitat għall-Baġit.Rapporteur: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0361)


8.5. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Cataluna automocion/Spanja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba [COM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Kumitat għall-Baġit.Rapporteur: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0362)


8.6. Skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni rigward is-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni rigward is-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku [COM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Kumitat għas-Sajd.Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0363)


8.7. Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Emendi għall-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Kumitat għas-Sajd.Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0364)


8.8. Ħaddiema nisa prekarji (votazzjoni)

Rapport dwar ħaddiema nisa prekarji [2010/2018(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.Rapporteur: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0365)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski u Clemente Mastella

Rapport Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica u Jarosław Kalinowski

Rapport Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská u Mario Borghezio.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Siiri Oviir informat li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma kienx ħadem waqt il-votazzjoni għar-rapporti Brian Simpson (A7-0217/2010) u Barbara Matera (A7-0270/2010 u A7-0269/2010).


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 kif modifikat mill-Kunsill - it-taqsimiet kollha - Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 3/2010: Taqsima III - Kummissjoni - MAB (Miżuri ta' Akkumpanjament fil-qasam tal-Banana) (dibattitu)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 - it-taqsimiet kollha u Ittri ta' emendi Nri 1/2011, 2/2011 u 3/2011 għall-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Korapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel. (A7-0284/2010)

Rapport dwar l-Abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 3/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – Il-Kummissjoni [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Kumitat għall-Baġit.Rapporteur: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel u László Surján ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu: Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni) u Melchior Wathelet (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Thijs Berman (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Bogusław Liberadzki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Jutta Haug (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Heide Rühle (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Mairead McGuinness (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Morten Løkkegaard (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Juan Fernando López Aguilar (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Algirdas Saudargas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Peter Šťastný (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Dominique Riquet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), László Surján (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Paul Rübig, dwar l-organizzazzjoni tad-dibattitu, Salvador Garriga Polledo f'isem il-Grupp PPE, Göran Färm f'isem il-Grupp S&D, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet “kartuna blu” ta' Gerben-Jan Gerbrandy u Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros u João Ferreira.

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu: Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka u Andreas Schwab (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON).

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons u Milan Zver.

Tkellmu: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján u Göran Färm, dwar l-organizzazzjoni tad-dibattitu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal- Minuti ta' 20.10.2010 u punt 6.1 tal- Minuti ta' 20.10.2010.


13. Eżami tal-baġit (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Eżami tal-baġit

Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Stéphane Le Foll f'isem il-Grupp S&D, u Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Tkellmu: Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly u Markus Pieper.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via u Czesław Adam Siekierski.

Tkellem Janusz Lewandowski.

Id-dibattitu ngħalaq.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 18.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
19.05)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

14. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B7-0552/2010).

Mistoqsija 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Il-kriterji Basel III u l-banek Ewropej.

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig u Janusz Władysław Zemke.

Mistoqsija 19 (Enrique Guerrero Salom): Samit Afrika-UE / Is-Sigurtà tal-Ikel.

Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou u Marc Tarabella.

Mistoqsija 20 (Marc Tarabella): Il-kontroll tal-applikazzjoni tad-drittijiet tal-passiġġieri bl-ajru u bil-ferrovija.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Marc Tarabella, Ádám Kósa u Justas Vincas Paleckis.

Mistoqsija 21 (Marian Harkin): Direttiva 2002/15/KE.

Siim Kallas wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Marian Harkin.

Mistoqsija 22 (Georgios Koumoutsakos): Is-sikurezza tat-toroq 2011-2020: miżuri speċifiċi maħsuba għat-trasport tal-iskola u għax-xufiera tagħhom.

Mistoqsija 23 (Jim Higgins): Miri tas-sikurezza fit-toroq fl-UE.

Siim Kallas wieġeb il-mistoqsijiet kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău u Marian Harkin.

Mistoqsija 24 (Justas Vincas Paleckis): L-eċċess tat-trasport fil-Baħar Baltiku.

Siim Kallas wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Justas Vincas Paleckis.

Mistoqsija 31 (Georgios Papastamkos): Il-PAK wara l-2013: it-tqassim tal-għajnuniet diretti.

Mistoqsija 32 (Giovanni La Via): Miżuri ta' prevenzjoni tal-erożjoni tal-ħamrija fil-PAK ta' wara l-2013.

Mistoqsija 33 (Nadezhda Neynsky): Qafas ġdid għall-Politika Agrikola Komuni għall-perjodu 2014-2020.

Mistoqsija 34 (Sandrine Bélier): Il-kunsiderazzjoni tal-bijodiversità fir-riforma tal-PAK.

Mistoqsija 35 (Janusz Wojciechowski): Distribuzzjoni ġusta tal-pagamenti tal-PAK.

Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsijiet kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Georgios Papastamkos, Giovanni La Via u Nadezhda Neynsky.

Mistoqsija 36 (Karin Kadenbach): Il-Politika Agrikola Komuni u l-cross compliance.

Dacian Cioloş wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Karin Kadenbach u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 37 (Nikolaos Chountis): Fond ta' garanzija għall-bdiewa u s-sajjieda Griegi.

Dacian Cioloş wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Nikolaos Chountis.

Mistoqsija 40 (Seán Kelly): L- akkwakultura fl-UE.

Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Seán Kelly u Pat the Cope Gallagher.

Mistoqsija 41 (Ioannis A. Tsoukalas): L-użu tar-riżorsi tal-Fond Ewropew għas-Sajd.

Maria Damanaki wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Ioannis A. Tsoukalas u Seán Kelly.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.30 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

15. Il-ġlieda kontra l-ħlas b'lura fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (verżjoni mfassla mill-ġdid) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (tfassil mill-ġdid) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur.Rapporteur: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Antonio Tajani (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Francesco De Angelis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Raffaele Baldassarre (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Małgorzata Handzlik f'isem il-Grupp PPE, Bernadette Vergnaud f'isem il-Grupp S&D, Jürgen Creutzmann f'isem il-Grupp ALDE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Csanád Szegedi Membru mhux affiljat, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos u Sari Essayah.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová u Peter Jahr.

Tkellmu: Antonio Tajani u Barbara Weiler.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal- Minuti ta' 20.10.2010.


16. Il-katastrofi fl-Ungerija kkaġunata mit-tajn tossiku (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-katastrofi fl-Ungerija kkaġunata mit-tajn tossiku.

Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: János Áder f'isem il-Grupp PPE, Csaba Sándor Tabajdi f'isem il-Grupp S&D, Corinne Lepage f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lajos Bokros f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Béla Kovács Membru mhux affiljat, Krisztina Morvai dwar l-imġiba ta' wħud mill-membri waqt id-dibattitu, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi u Romana Jordan Cizelj.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, li rreferew ukoll għall-intervent ta' Krisztina Morvai, Kriton Arsenis u Ulrike Lunacek.

Tkellmet Kristalina Georgieva

Id-dibattitu ngħalaq.

Tkellmet Katarína Neveďalová, li rreferiet għall-intervent ta' Krisztina Morvai.


17. Bażijiet ta' dejta dwar l-oriġini razzjali u etnika fl-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0143/2010) imressqa minn Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz u Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Databases relatati mal-oriġini razzjali u etnika fl-UE (B7-0553/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0146/2010) imressqa minn Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Bażijiet ta' dejta dwar ir-Roma u d-diskriminazzjoni kontrihom fi Franza u fl-UE (B7-0554/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0154/2010) imressqa minn Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Bażijiet tad-data dwar ir-Roma u d-diskriminazzjoni kontrihom fi Franza u fl-UE (B7-0556/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0155/2010) imressqa minn Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias u Eva-Britt Svensson, f'isem il Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Bażijiet tad-data u diskriminazzjoni kontra r-Roma (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld u Cornelia Ernst għamlu l-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Tkellmu: Véronique Mathieu, f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume, f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rui Tavares, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar u Ioan Enciu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška u Csanád Szegedi.

Tkellmet Viviane Reding.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 449.494/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.10.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza