Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2182(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0267/2010

Forhandlinger :

PV 20/10/2010 - 3
CRE 20/10/2010 - 3

Afstemninger :

PV 20/10/2010 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0376

Protokol
Onsdag den 20. oktober 2010 - Strasbourg

3. Forberedelser til G20-topmødet (11. - 12. november) - Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (28.-29.10) - Den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning) - Forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelser til G20-topmødet (11. - 12. november) og Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (28.-29.10)

Betænkning om den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning) [2009/2182(INI)] - Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise.Ordfører: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet [2010/2099(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget.Ordfører: Diogo Feio (A7-0282/2010)

Olivier Chastel (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Pervenche Berès (ordfører) og Diogo Feio (ordfører) forelagde deres betænkninger.

Talere: Marta Andreasen (ordfører for udtalelse fra BUDG), David Casa (ordfører for udtalelse fra EMPL), António Fernando Correia De Campos (ordfører for udtalelse fra IMCO), Martin Schulz for at lykønske Ramón Jáuregui Atondo med hans nylige udnævnelse til minister i den spanske regering, Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Martin Schulz, José Manuel Barroso, der kommenterede indlægget fra Nigel Farage, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Othmar Karas, Stephen Hughes, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Roberts Zīle, Ilda Figueiredo, Juozas Imbrasas, Krisztina Morvai, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Wolf Klinz, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Sirpa Pietikäinen, Udo Bullmann, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Strejček, Jürgen Klute og Jean-Paul Gauzès.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Elisa Ferreira, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Robert Goebbels, Regina Bastos, Liisa Jaakonsaari, Iliana Ivanova, Ivailo Kalfin, Frank Engel, Burkhard Balz, Antonio Cancian, Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark og Theodoros Skylakakis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Jan Kozłowski, Gilles Pargneaux, Monika Flašíková Beňová, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Miguel Portas, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros, Antigoni Papadopoulou, Philippe Lamberts, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Rachida Dati, Vilija Blinkevičiūtė og Andreas Mölzer.

Talere: Pervenche Berès, Diogo Feio, Olli Rehn (medlem af Kommissionen) og Olivier Chastel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 20.10.2010 og punkt 6.9 i protokollen af 20.10.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik