Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2182(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0267/2010

Rozpravy :

PV 20/10/2010 - 3
CRE 20/10/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0376

Zápisnica
Streda, 20. októbra 2010 - Štrasburg

3. Prípravy samitu G20 (11. – 12. novembra) - Príprava zasadnutia Európskej rady (28. – 29. októbra) - Finančná, hospodárska a sociálna kríza: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať - Zlepšovanie rámca stability a hospodárskeho riadenia EÚ, najmä v eurozóne (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prípravy samitu G20 (11. – 12. novembra) a Príprava zasadnutia Európskej rady (28. – 29. októbra)

Správa o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (správa v polovici obdobia) [2009/2182(INI)] - Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Správa obsahujúca odporúčania Komisii týkajúce sa zlepšovania rámca stability a hospodárskeho riadenia v EÚ, najmä v eurozóne [2010/2099(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Diogo Feio (A7-0282/2010)

Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Pervenche Berès (spravodajkyňa) a Diogo Feio (spravodajca) uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Marta Andreasen (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), David Casa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), António Fernando Correia De Campos (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Martin Schulz, aby zablahoželal Ramónovi Jáureguiovi Atondovi (spravodajcovi výboru AFCO požiadaného o stanovisko) k jeho nedávnemu menovaniu za člena španielskej vlády, Ramón Jáuregui Atondo (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Martin Schulz, José Manuel Barroso k vystúpeniu, ktoré predniesol Nigel Farage, nezaradený poslanec Francisco Sosa Wagner, Othmar Karas, Stephen Hughes, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Roberts Zīle, Ilda Figueiredo, Juozas Imbrasas, Krisztina Morvai, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Wolf Klinz, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Sirpa Pietikäinen, Udo Bullmann, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Strejček, Jürgen Klute a Jean-Paul Gauzès.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elisa Ferreira, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Robert Goebbels, Regina Bastos, Liisa Jaakonsaari, Iliana Ivanova, Ivailo Kalfin, Frank Engel, Burkhard Balz, Antonio Cancian, Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark a Theodoros Skylakakis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Jan Kozłowski, Gilles Pargneaux, Monika Flašíková Beňová, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Miguel Portas, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros, Antigoni Papadopoulou, Philippe Lamberts, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Rachida Dati, Vilija Blinkevičiūtė a Andreas Mölzer.

Vystúpili: Pervenche Berès, Diogo Feio, Olli Rehn (člen Komisie) a Olivier Chastel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 20.10.2010 a bod 6.9 zápisnice zo dňa 20.10.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia