Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2118(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0279/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0279/2010

Συζήτηση :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0366

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

4.1. Αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2010/2118(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.Εισηγητής: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0366)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου