Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2094(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0283/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0283/2010

Συζήτηση :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0370

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

4.5. Σχέδιο δορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 : Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, Τμήμα III — Επιτροπή, Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Roberto Gualtieri και László Surján (A7-0283/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0370)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου