Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0058(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0066/2009

Rozpravy :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Hlasování :

PV 21/10/2010 - 7.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0378

Zápis
Středa, 20. října 2010 - Štrasburk

10. Nástroj stability ***I – Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci ***I – Zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě ***I – Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi ***I – Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1717/2006 o zřízení nástroje stability [KOM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Výbor pro zahraniční věci.Zpravodajka: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě [KOM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Výbor pro rozvoj.Zpravodaj: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě [KOM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Výbor pro zahraniční věci.Spoluzpravodajové: Kinga Gál a Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy [KOM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod.Zpravodaj: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci [KOM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Výbor pro rozvoj.Zpravodaj: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner uvedla zprávu.

Vystoupil Franz Obermayr, který vyjádřil politování nad tím, že je v jednacím sále přítomno málo poslanců.

Iva Zanicchi, Kinga Gál a Barbara Lochbihler uvedli zprávy.

Vystoupili: Andris Piebalgs (člen Komise) a Olivier Chastel (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Barbara Lochbihler (navrhovatelka výboru AFET), Nirj Deva (navrhovatel výboru DEVE), Ivailo Kalfin (navrhovatel výboru BUDG), Tunne Kelam za skupinu PPE, Gianluca Susta za skupinu S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif a Richard Howitt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška a Franz Obermayr.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mariya Nedelcheva a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (zpravodaj) a Charles Goerens (zpravodaj).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 21.10.2010, bod 7.2 zápisu ze dne 21.10.2010, bod 7.3 zápisu ze dne 21.10.2010, bod 7.4 zápisu ze dne 21.10.2010 a bod 7.5 zápisu ze dne 21.10.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí