Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0058(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0066/2009

Debatten :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Stemmingen :

PV 21/10/2010 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0378

Notulen
Woensdag 20 oktober 2010 - Straatsburg

10. Stabiliteitsinstrument ***I - Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I - Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***I - Financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden ***I - Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1717/2006 tot invoering van een stabiliteitsinstrument [COM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Commissie buitenlandse zaken.Rapporteur: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld [COM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking.Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Commissie buitenlandse zaken.Co-rapporteurs: Kinga Gál en Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden en andere landen en gebiedsdelen met een hoog inkomen [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Commissie internationale handel.Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking [COM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking.Rapporteur: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, die betreurt dat er zo weinig leden in de vergaderzaal aanwezig zijn.

Iva Zanicchi, Kinga Gál en Barbara Lochbihler leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie) en Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Lochbihler (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Nirj Deva (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Ivailo Kalfin (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Gianluca Susta, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Godelieve Quisthoudt-Rowohl en Ana Gomes, die tevens een "blauwe kaart"-vraag beantwoordt van Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif en Richard Howitt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška en Franz Obermayr.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mariya Nedelcheva en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (rapporteur) en Charles Goerens (rapporteur).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 21.10.2010, punt 7.2 van de notulen van 21.10.2010, punt 7.3 van de notulen van 21.10.2010, punt 7.4 van de notulen van 21.10.2010 en punt 7.5 van de notulen van 21.10.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid