Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0058(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0066/2009

Debaty :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Głosowanie :

PV 21/10/2010 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0378

Protokół
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg

10. Instrument na rzecz stabilności ***I - Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***I - Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I - Instrument finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***I - Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności [COM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych.Sprawozdawca: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie [COM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Komisja Rozwoju.Sprawozdawca: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych.Współsprawozdawcy: Kinga Gál i Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego.Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju [COM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Komisja Rozwoju.Sprawozdawca: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Franz Obermayr, aby wyrazić ubolewanie z powodu niewielkiej liczby posłów obecnych w sali obrad.

Iva Zanicchi, Kinga Gál i Barbara Lochbihler przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Andris Piebalgs (członek Komisji) i Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Barbara Lochbihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Nirj Deva (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Ivailo Kalfin (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Gianluca Susta w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes, która odpowiedziała także na pytanie zadane za pomocą niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif i Richard Howitt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška i Franz Obermayr.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mariya Nedelcheva i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (sprawozdawca) i Charles Goerens (sprawozdawca).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 21.10.2010, pkt 7.2 protokołu z dnia 21.10.2010, pkt 7.3 protokołu z dnia 21.10.2010, pkt 7.4 protokołu z dnia 21.10.2010 i pkt 7.5 protokołu z dnia 21.10.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności