Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0058(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0066/2009

Dezbateri :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Voturi :

PV 21/10/2010 - 7.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0378

Proces-verbal
Miercuri, 20 octombrie 2010 - Strasbourg

10. Instrumentul de stabilitate ***I - Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare ***I - Instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială ***I - Instrumentul financiar pentru cooperarea cu ţările industrializate ***I - Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1717/2006 de instituire a unui instrument de stabilitate [COM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Comisia pentru afaceri externe.Raportoare: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială [COM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Comisia pentru dezvoltare.Raportor: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Comisia pentru afaceri externe.Coraportori: Kinga Gál şi Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu ţările industrializate şi celelalte ţări şi teritorii cu venituri ridicate [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional.Raportor: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare [COM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Comisia pentru dezvoltare.Raportor: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner şi-a prezentat raportul.

A intervenit Franz Obermayr pentru a deplânge numărul foarte redus de deputaţi prezenţi în hemiciclu.

Iva Zanicchi, Kinga Gál şi Barbara Lochbihler au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Andris Piebalgs (membru al Comisiei) şi Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

Au intervenit: Barbara Lochbihler (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Nirj Deva (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Ivailo Kalfin (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Gianluca Susta, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” adresată de Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif şi Richard Howitt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška şi Franz Obermayr.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mariya Nedelcheva şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (raportor) şi Charles Goerens (raportor).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 21.10.2010, punctul 7.2 al PV din 21.10.2010, punctul 7.3 al PV din 21.10.2010, punctul 7.4 al PV din 21.10.2010 şi punctul 7.5 al PV din 21.10.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate