Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0058(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0066/2009

Rozpravy :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0378

Zápisnica
Streda, 20. októbra 2010 - Štrasburg

10. Nástroj stability ***I - Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***I - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***I - Nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami ***I - Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1717/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability [KOM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete [KOM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete [KOM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A7-0188/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami [KOM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce [KOM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner uviedla správu.

V rozprave vystúpil Franz Obermayr, aby vyjadril poľutovanie nad tým, že v rokovacej sale je prítomných málo poslancov.

Iva Zanicchi, Kinga Gál a Barbara Lochbihler uviedli svoje správy

Vystúpili: Andris Piebalgs (člen Komisie) a Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Lochbihler (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Nirj Deva (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Ivailo Kalfin (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Gianluca Susta v mene skupiny S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif a Richard Howitt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška a Franz Obermayr.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mariya Nedelcheva a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (spravodajca) a Charles Goerens (spravodajca).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 21.10.2010, bod 7.2 zápisnice zo dňa 21.10.2010, bod 7.3 zápisnice zo dňa 21.10.2010, bod 7.4 zápisnice zo dňa 21.10.2010 a bod 7.5 zápisnice zo dňa 21.10.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia