Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. oktoober 2010 - Strasbourg

16. Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping (ACTA) (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping (ACTA)

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Kader Arif fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Christofer Fjellner, Françoise Castex, Christian Engström, Jörg Leichtfried, Judith Sargentini ja Monika Flašíková Beňová.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Zuzana Roithová.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika