Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. október 20., Szerda - Strasbourg

16. Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA) (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA)

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Daniel Caspary, a PPE képviselőcsoport nevében, Kader Arif, az S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, az ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, független, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Christofer Fjellner, Françoise Castex, Christian Engström, Jörg Leichtfried, Judith Sargentini és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová.

Felszólal: Karel De Gucht.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: Következő ülésszak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat