Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 20 oktober 2010 - Straatsburg

16. Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA)

Karel De Gucht (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Kader Arif, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Christofer Fjellner, Françoise Castex, Christian Engström, Jörg Leichtfried, Judith Sargentini en Monika Flašíková Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid