Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 20. októbra 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Prípravy samitu G20 (11. – 12. novembra) - Príprava zasadnutia Európskej rady (28. – 29. októbra) - Finančná, hospodárska a sociálna kríza: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať - Zlepšovanie rámca stability a hospodárskeho riadenia EÚ, najmä v eurozóne (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou (hlasovanie)
  
4.2.Prispôsobenie rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou (hlasovanie)
  
4.3.Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť ***I (hlasovanie)
  
4.4.Zmena a doplnenie Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov týchto Spoločenstiev ***I (hlasovanie)
  
4.5.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2010: Oddiel II — Európska rada a Rada; Oddiel III — Komisia; Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
 5.Slávnostná schôdza - Prejav predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka v polovici funkčného obdobia
 6.Hlasovanie (pokračovanie)
  
6.1.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: Oddiel III – Komisia – BAM (sprievodné opatrenia pre banány) (hlasovanie)
  
6.2.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 (hlasovanie)
  
6.3.Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady – všetky oddiely (hlasovanie)
  
6.4.Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu – 2012 (hlasovanie)
  
6.5.Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok ***I (hlasovanie)
  
6.6.Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách ***I (hlasovanie)
  
6.7.Úloha minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpora inkluzívnej spoločnosti v Európe (hlasovanie)
  
6.8.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (hlasovanie)
  
6.9.Zlepšovanie rámca stability a hospodárskeho riadenia EÚ, najmä v eurozóne (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Nástroj stability ***I - Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***I - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***I - Nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami ***I - Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***I (rozprava)
 11.Ukrajina (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Radu)
 13.Zloženie výborov
 14.Pomoc pre Pakistan a možné následky na odvetvie európskeho priemyslu (rozprava)
 15.Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín ***I (rozprava)
 16.Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (162 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (5058 kb) 
 
Zápisnica (203 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (1090 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3728 kb) 
 
Zápisnica (238 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (1017 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2852 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia