Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 20 oktober 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Förberedelser inför G20-toppmötet (den 11-12 november) - Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 28-29 oktober) - Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ - Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU , i synnerhet i euroområdet (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (omröstning)
  
4.2.Anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (omröstning)
  
4.3.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ***I (omröstning)
  
4.4.Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper ***I (omröstning)
  
4.5.Förslag till ändringsbudget nr 6/2010 : Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet , Avsnitt III - Kommissionen, Avsnitt X - Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (omröstning)
 5.Högtidligt möte - Anförande av Jerzy Buzek med anledning av att halva mandattiden som Europaparlamentets talman löpt ut
 6.Omröstning (fortsättning)
  
6.1.Förslag till ändringsbudget nr 3/2010: Avsnitt III - Kommissionen - Stödåtgärder för bananer (omröstning)
  
6.2.Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 (omröstning)
  
6.3.Parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar - alla avsnitt (omröstning)
  
6.4.Kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder - 2012 (omröstning)
  
6.5.Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar ***I (omröstning)
  
6.6.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner ***I (omröstning)
  
6.7.Minimiinkomstens roll när det gäller att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle för alla i Europa (omröstning)
  
6.8.Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (omröstning)
  
6.9.Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU , i synnerhet i euroområdet (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Stabilitetsinstrumentet ***I - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I - Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***I - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I (debatt)
 11.Ukraina (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Utskottens sammansättning
 14.Bistånd till Pakistan och eventuella konsekvenser för EU:s industrisektor (debatt)
 15.Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer ***I (debatt)
 16.Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (172 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (5058 kb) 
 
Protokoll (175 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (1286 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3700 kb) 
 
Protokoll (233 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (1016 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2853 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy