Index 
Jegyzőkönyv
PDF 239kWORD 204k
2010. október 20., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.A 2010. november 11–12-i G20-csúcstalálkozó előkészítése - Az október 28–29-i európai tanácsi ülés előkészítése - Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozóan - Az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben (vita)
 4.Szavazások órája
  4.1.Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálata (szavazás)
  4.2.A Parlament eljárási szabályzatának kiigazítása az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodásnak megfelelően (szavazás)
  4.3.Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében ***I (szavazás)
  4.4.Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosítása ***I (szavazás)
  4.5.6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: II. szakasz – Európai Tanács és Tanács; III. szakasz – Bizottság; X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
 5.Ünnepi ülés - Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke félidős beszéde
 6.Szavazások órája (folytatás)
  6.1.3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet: III. szakasz – Bizottság – BAM (a banánkereskedelemre vonatkozó kísérő intézkedések) (szavazás)
  6.2.Az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének tervezete (szavazás)
  6.3.A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetés-tervezetről – összes szakasz (szavazás)
  6.4.Az Európai Parlament 2012. évi üléseinek naptára (szavazás)
  6.5.A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása ***I (szavazás)
  6.6.A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés ***I (szavazás)
  6.7.A minimálbér szerepe a szegénység elleni küzdelemben és a befogadó társadalom előmozdításában Európában (szavazás)
  6.8.Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozóan (szavazás)
  6.9.Az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A stabilitási eszköz ***I - A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze ***I - A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszköze ***I - Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszköze ***I - A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze ***I (vita)
 11.Ukrajna (vita)
 12.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 13.A bizottságok tagjai
 14.A Pakisztánnak nyújtott pénzügyi támogatás és ennek az európai ipari szektorra gyakorolt lehetséges hatása (vita)
 15.A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelölése ***I (vita)
 16.Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA) (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.

°
° ° °

Felszólal: Edit Herczog a költségvetés felülvizsgálatáról szóló tegnapi vita (2010.10.19-i jegyzőkönyv 13. pont) kapcsán kéri, hogy az ITRE bizottság által elfogadott jelentést továbbítsák a Tanácsnak.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási rendelkezések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló [...]-i …/…/EU bizottsági irányelv tervezete (D005510/04 - 2010/2901(RPS) - határidő: 07/01/2011)
utalva: illetékes: TRAN

- 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a tenyésztett és vadon élő vadak, valamint a tenyésztett és a vadon élő vadak húsa tekintetében történő módosításáról szóló [...]-i bizottsági rendelet tervezete (D008453/06 - 2010/2913(RPS) - határidő: 13/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a tenyésztett vadak vonatkozásában történő módosításáról szóló [...]-i bizottsági rendelet tervezete (D008455/05 - 2010/2912(RPS) - határidő: 12/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezete (D010323/02 - 2010/2892(RPS) - határidő: 05/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIII. mellékletének módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezete (D010324/02 - 2010/2893(RPS) - határidő: 05/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (Akrilamid) módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezete (D010376/02 - 2010/2929(RPS) - határidő: 14/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a bifentrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló [...]-i …/…/EU bizottsági irányelv tervezete (D010779/02 - 2010/2907(RPS) - határidő: 08/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a fenoxikarb hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló [...]-i …/…/EU bizottsági irányelv tervezete (D010784/02 - 2010/2904(RPS) - határidő: 08/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a nonánsav hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló [...]-i …/…/EU bizottsági irányelv tervezete(D010785/02 - 2010/2905(RPS) - határidő: 08/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és IA. mellékletének a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló …/…/EU bizottsági irányelv tervezete (D010786/02 - 2010/2906(RPS) - határidő: 08/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- Az 595/2010/EU rendeletnek a tejre, tejtermékekre, lósavóra, és – a lóféléktől származó vértermékek kivételével – a műszaki termékek előállítására szolgáló kezelt vértermékekre vonatkozó egyes egészségügyi bizonyítványok használatát illető átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló [...]-i bizottsági rendelet tervezete (D011014/02 - 2010/2891(RPS) - határidő: 05/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági EU rendelet (D011137/01 - 2010/2890(RPS) - határidő: 05/01/2011)
utalva: illetékes: CULT
vélemény: EMPL

- A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló …/…/EU bizottsági rendelet tervezete (D011178/02 - 2010/2894(RPS) - határidő: 05/01/2011)
utalva: illetékes: REGI

- A műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében történő módosításáról szóló …/…/EU bizottsági rendelet tervezete (D011188/01 - 2010/2903(RPS) - határidő: 08/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A 2002/741/EK, a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2003/200/EK, a 2005/341/EK és a 2005/343/EK határozatoknak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló [...]-i bizottsági határozat (D011237/01 - 2010/2928(RPS) - határidő: 13/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A 2007/68/EK bizottsági irányelvnek a borokra vonatkozó címkézési előírások tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezete (D011352/02 - 2010/2902(RPS) - határidő: 07/01/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) javításai tekintetében történő módosításáról szóló [...]-i …/…/EU bizottsági rendelet tervezete (D011505/01 - 2010/2897(RPS) - határidő: 06/01/2011)
utalva: illetékes: ECON
vélemény: JURI


3. A 2010. november 11–12-i G20-csúcstalálkozó előkészítése - Az október 28–29-i európai tanácsi ülés előkészítése - Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozóan - Az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2010. november 11–12-i G20-csúcstalálkozó előkészítése és az október 28–29-i európai tanácsi ülés előkészítése

Jelentés a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: a szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlások (félidős jelentés) [2009/2182(INI)] - A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság.Előadó: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Jelentés a stabilitási keret és az Unió gazdasági irányításának javításáról, különösen az euróövezetben, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal [2010/2099(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.Előadó: Diogo Feio (A7-0282/2010)

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Pervenche Berès (előadó) és Diogo Feio (előadó) előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Marta Andreasen (a BUDG bizottság véleményének előadója), David Casa (az EMPL bizottság véleményének előadója), António Fernando Correia De Campos (az IMCO bizottság véleményének előadója), Martin Schulz gratulál Ramón Jáuregui Atondónak (az AFCO bizottság véleményének előadója) ahhoz, hogy nemrégiben kinevezték a spanyol kormány tagjának, Ramón Jáuregui Atondo (az AFCO bizottság véleményének előadója), Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, az ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, az EFD képviselőcsoport nevében válaszol Martin Schulz kékkártyás kérdésére, José Manuel Barroso, Nigel Farage felszólalása kapcsán, Francisco Sosa Wagner, független, Othmar Karas, Stephen Hughes, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Roberts Zīle, Ilda Figueiredo, Juozas Imbrasas, Krisztina Morvai, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Wolf Klinz, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Sirpa Pietikäinen, Udo Bullmann, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Strejček, Jürgen Klute és Jean-Paul Gauzès.

ELNÖKÖL:
Stavros LAMBRINIDIS alelnök

Felszólal: Elisa Ferreira, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Robert Goebbels, Regina Bastos, Liisa Jaakonsaari, Iliana Ivanova, Ivailo Kalfin, Frank Engel, Burkhard Balz, Antonio Cancian, Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark és Theodoros Skylakakis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Jan Kozłowski, Gilles Pargneaux, Monika Flašíková Beňová, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Miguel Portas, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros, Antigoni Papadopoulou, Philippe Lamberts, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Rachida Dati, Vilija Blinkevičiūtė és Andreas Mölzer.

Felszólal: Pervenche Berès, Diogo Feio, Olli Rehn (a Bizottság tagja) és Olivier Chastel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.20-i jegyzőkönyv 6.8. pont és 2010.10.20-i jegyzőkönyv 6.9. pont .


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

Felszólal: Janusz Wojciechowski a Jog és Igazság (PiS) párt lotzi székházában tegnap történt, halálos áldozattal járó támadásról.

A Parlament egyperces csendet tart.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten és Gerard Batten az ülésteremben levő lufikról.

4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


4.1. Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról [2010/2118(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság.Előadó: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0366)


4.2. A Parlament eljárási szabályzatának kiigazítása az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodásnak megfelelően (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzatának az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodáshoz történő hozzáigazításáról [2010/2127(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság.Előadó: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0367)

°
° ° °

Jerzy Buzek (elnök) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) Paulo Rangel, Klaus-Heiner Lehne, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Rebecca Harms, Dagmar Roth-Behrendt és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) jelenlétében aláírják a keretmegállapodást.


4.3. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Ingeborg Gräßle és Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0368)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0368)


4.4. Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosítása ***I (szavazás)

Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Jogi Bizottság.Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0369)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0369)


4.5. 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: II. szakasz – Európai Tanács és Tanács; III. szakasz – Bizottság; X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetére vonatkozó tanácsi álláspontról, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács, III. szakasz – Bizottság, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Roberto Gualtieri és László Surján (A7-0283/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0370)


5. Ünnepi ülés - Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke félidős beszéde

A Parlament 12.20 és 12.45 között, Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke félidős beszéde alkalmából ünnepi ülést tart.


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

6. Szavazások órája (folytatás)

6.1. 3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet: III. szakasz – Bizottság – BAM (a banánkereskedelemre vonatkozó kísérő intézkedések) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Költségvetési Bizottság.Előadó: László Surján (A7-0281/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0371)


6.2. Az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének tervezete (szavazás)

- A 2011. évi általános költségvetés tervezete III. szakasza – Bizottság – előirányzatai módosításának tervezete

- A 2011. évi általános költségvetés tervezete I, II, IV, V, VI, VII, VIII és IX. szakaszai – Európai Parlament, Tanács, Bíróság, Számvevőszék, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága, Ombudsman és európai adatvédelmi biztos – módosításának tervezete

A Szerződések rendelkezései szerint a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament képviselői többségének szavazata szükséges.

(Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” című mellékletben szerepelnek)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Felszólalások

A szavazás előtt

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (előadó) az alábbi technikai jellegű módosításokat javasolja:

   1) 1/2011. sz. módosító indítvány:

Az 1/2011. sz. módosító indítványnak a Parlament olvasatába történő integrálása kapcsán néhány technikai kiigazításra van szükség az Európai Külügyi Szolgálat új szakaszában és a Bizottság szakaszában a szakaszok közötti átcsoportosításokra vonatkozó javaslatok miatt.

Az EKSz szakaszában az új szolgálat bértömege – a többi intézményhez hasonló – 1,85%-os növekedésének elszámolása miatt van erre szükség. Emiatt a módosító indítványban a Bizottság szakaszára vonatkozóan szereplő összegeket is módosítani kell.

Ez vonatkozik az EP egyes módosításaira is az igazgatási sorok vonatkozásában, amelyeket összhangba kell hozni a III. szakasz költségvetési sorain szereplő végleges összegekkel.

   2) Ügynökségek:

Az egyes ügynökségek költségvetési sorai szerinti megjegyzéseket technikai okokból kell elfogadni a véglegesen elfogadott összegekkel való összhang érdekében.

   3) Megjegyzések:

02 01 04 04 sor: a 996. módosításhoz elfogadott megjegyzéseket be kell illeszteni a 02 02 01 működési tételre vonatkozó 1010. módosításba is (mint a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések csomagjának része).

19 05 01 sor: az „Egyesült Államokon kívül” kifejezést a COBU határozatának megfelelően törölni kell a címből és a megjegyzésekből.

19 09 01 sor: egy COBU-ban elfogadott szóbeli módosítást be kell illeszteni a megjegyzésekbe.

Be kell illeszteni az alábbi szövegrészt: „Az előirányzat célja többek között az olyan kezdeményezések támogatása, mint az EU-LAC alapítvány (melyről az EU-LAC állam- és kormányfők csúcstalálkozóján döntöttek) és a Biarritzi Fórum”.

   4) Egyes költségvetési sorok újraszámozása:

Az egyes létrehozott sorok számozásában bekövetkező ellentmondások elkerülése és a nomenklatúra szabályainak tiszteletben tartása érdekében újra kell számozni egyes költségvetési sorokat. Ez nem érinti sem a többéves pénzügyi keret fejezetét, sem a COBU-ban elfogadott módosítás költségvetési fejezetét, és az alábbi módosításokra vonatkozik: 386, 389, 521, 833, 997, 998, 999, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023 és 1024.

Az elnök megállapítja, hogy a javasolt módosításokat senki sem ellenzi.

A szavazás során

József Szájer a PPE képviselőcsoport szavazási utasításáról a 967. módosítás kapcsán.

Göran Färm az S&D képviselőcsoport szavazási utasításáról a 987. módosítás kapcsán.

A szavazást követően

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közötti különbségeket, és egyetért az egyeztető bizottság összehívásával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdésének c) pontja értelmében.


6.3. A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetés-tervezetről – összes szakasz (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés-tervezetére vonatkozó tanácsi álláspontról – összes szakasz, valamint az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés-tervezetéhez fűzött 1/2011, számú módosító indítványról [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel (A7-0284/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0372).


6.4. Az Európai Parlament 2012. évi üléseinek naptára (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata

Felszólalások

Joseph Daul kéri az ülésnaptárról szóló szavazás elhalasztását, Martin Schulz támogatja a kérést, Ashley Fox pedig ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (380 mellette, 250 ellene, 31 tartózkodás).


6.5. A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása ***I (szavazás)

Második jelentés a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.Előadó: Edite Estrela (A7-0032/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0373)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0373)

Felszólalás

Carl Schlyter fordítási hibákra hívja fel a figyelmet a svéd változatban.


6.6. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés ***I (szavazás)

Jelentés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.Előadó: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0374)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0374).


6.7. A minimálbér szerepe a szegénység elleni küzdelemben és a befogadó társadalom előmozdításában Európában (szavazás)

Jelentés a minimálbér szerepéről a szegénység elleni küzdelemben és a befogadó társadalom előmozdításában Európában [2010/2039(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.Előadó: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0375).


6.8. Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozóan (szavazás)

Jelentés a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: a szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlások (félidős jelentés) [2009/2182(INI)] - A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság.Előadó: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0376).


6.9. Az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben (szavazás)

Jelentés a stabilitási keret és az Unió gazdasági irányításának javításáról, különösen az euróövezetben, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal [2010/2099(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.Előadó: Diogo Feio (A7-0282/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0377).

Felszólalás


Olle Schmidt a szavazás előtt szóbeli módosítást javasol egy új Fa) preambulumbekezdés beillesztése érdekében, melyet elfogadnak.

°
° ° °

Az elnök, tekintettel a késői órára, javasolja a szóbeli szavazatindokolásra jelentkező felszólalóknak, hogy írásban nyújtsák be indokolásukat vagy holnap mondják el azokat.

Felszólal: Michał Tomasz Kamiński gratulál az elnöknek a szavazások órájának lebonyolításához.

Szavazatindoklás kapcsán felszólal: Nicole Sinclaire, Barbara Matera és Licia Ronzulli.


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének tervezete

Nicole Sinclaire


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Marita Ulvskog közli, hogy szavazógépével kapcsolatos technikai okok miatt nem tudott részt venni néhány szavazáson.


(A 14.00-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Stavros LAMBRINIDIS alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Maria Da Graça Carvalho jelen volt a 2010. október 7-i ülésen, de neve nem szerepel a jelenléti íven.


10. A stabilitási eszköz ***I - A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze ***I - A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszköze ***I - Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszköze ***I - A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze ***I (vita)

Jelentés a stabilitási eszköz létrehozásáról szóló 1717/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Külügyi Bizottság.Előadó: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Fejlesztési Bizottság.Előadó: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Kinga Gál (A7-0188/2010)

Jelentés az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság.Előadó: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Fejlesztési Bizottság.Előadó: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Franz Obermayr sajnálja, hogy csak kevés képviselő tartózkodik az ülésteremben.

Iva Zanicchi, Kinga Gál és Barbara Lochbihler előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) és Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Barbara Lochbihler (az AFET bizottság véleményének előadója), Nirj Deva (a DEVE bizottság véleményének előadója), Ivailo Kalfin (a BUDG bizottság véleményének előadója), Tunne Kelam, a PPE képviselőcsoport nevében, Gianluca Susta, az S&D képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes válaszol Heidi Hautala kékkártyás kérdésére is, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif és Richard Howitt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška és Franz Obermayr.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mariya Nedelcheva és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (előadó) és Charles Goerens (előadó).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.21-i jegyzőkönyv 7.1. pont , 2010.10.21-i jegyzőkönyv 7.2. pont , 2010.10.21-i jegyzőkönyv 7.3. pont , 2010.10.21-i jegyzőkönyv 7.4. pont és 2010.10.21-i jegyzőkönyv 7.5. pont .


11. Ukrajna (vita)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének nyilatkozata: Ukrajna

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michael Gahler, a PPE képviselőcsoport nevében válaszol Marek Henryk Migalski kékkártsás kérdésére is, Adrian Severin, az S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, az ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, az ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, György Schöpflin, Marek Siwiec, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere válaszol Marek Siwiec és Rebecca Harms két kékkártyás kérdésére is, Kristian Vigenin, Traian Ungureanu és Hannes Swoboda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kyriakos Mavronikolas, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Mariya Nedelcheva, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock és Lena Kolarska-Bobińska

Felszólal: Štefan Füle, Michael Gahler és Hannes Swoboda.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ukrajnáról (B7-0571/2010)

- Jaromír Kohlíček és Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, UkrajnárólUkrajnáról (B7-0574/2010)

- Rebecca Harms és Werner Schulz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetrőlaz ukrajnai helyzetről (B7-0575/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin és Vilija Blinkevičiūtė, az S&D képviselőcsoport nevében, UkrajnárólUkrajnáról (B7-0576/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében, UkrajnárólUkrajnáról (B7-0577/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, UkrajnárólUkrajnáról (B7-0578/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.21-i jegyzőkönyv 7.8. pont .

(Az ülést 17.55-kor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök

12. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0552/2010).

Kérdés: 1 (Marian Harkin): A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény.

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Marian Harkin, Janusz Władysław Zemke és Vilija Blinkevičiūtė kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 2 (Gay Mitchell): Az epilepszia kezelése.

Olivier Chastel válaszol a kérdésre, illetve (a szerzőt helyettesítő) Mairead McGuinness kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 3 (Seán Kelly): Az EU álláspontjának összehangolása Cancúnban.

Olivier Chastel válaszol a kérdésre, illetve Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău és Franz Obermayr kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 4 (Georgios Papanikolaou): Az elnökség programja - korai iskolaelhagyás.

Olivier Chastel válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papanikolaou, Vilija Blinkevičiūtė és Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 5 (Jim Higgins): A taposóaknák teljes beszüntetésének uniós célja.

Olivier Chastel válaszol a kérdésre, illetve Jim Higgins, Paul Rübig és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 6 (Vilija Blinkevičiūtė): A nők elleni erőszak megfigyelőközpontjának felállítása.

Olivier Chastel válaszol a kérdésre, illetve Vilija Blinkevičiūtė és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 7 (José Manuel Fernandes): Biohulladékok.

Olivier Chastel válaszol a kérdésre, illetve José Manuel Fernandes kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 8 (Mairead McGuinness): A W-alakú recesszió lehetősége: a 3%-os célkitűzés fenntarthatósága.

Olivier Chastel válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness, Brian Crowley és Georgios Papanikolaou kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 9 (Silvia-Adriana Ţicău): A Tanács munkavállalók tagállamok közötti szabad mozgását ösztönző tervezett intézkedései.

Olivier Chastel válaszol a kérdésre, illetve Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou és Nicole Sinclaire kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


13. A bizottságok tagjai

Az elnök az S&D képviselőcsoport kérésére ratifikálja az alábbi kinevezést:

AFCO bizottság: Ramón Jáuregui Atondo helyére Enrique Guerrero Salom


(A 19.05-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU alelnök

14. A Pakisztánnak nyújtott pénzügyi támogatás és ennek az európai ipari szektorra gyakorolt lehetséges hatása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Pakisztánnak nyújtott pénzügyi támogatás és ennek az európai ipari szektorra gyakorolt lehetséges hatása

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Nuno Melo, a PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jacek Włosowicz, az ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Portas, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, az EFD képviselőcsoport nevében, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Sajjad Karim, Joe Higgins, Cristiana Muscardini, Josefa Andrés Barea és Christofer Fjellner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lara Comi, Jörg Leichtfried, Jean Lambert, João Ferreira, Claudio Morganti, Georgios Papanikolaou, Seán Kelly, Elisabeth Köstinger válaszol William (The Earl of) Dartmouth kékkártyás kérdésére is és Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Felszólal: Karel De Gucht.

A vitát berekesztik.


15. A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelölése ***I (vita)

Jelentés a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0661 - C7-0048/2010- 2005/0254(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság.Előadó: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

Cristiana Muscardini előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christofer Fjellner, a PPE képviselőcsoport nevében, Kader Arif, az S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, az ALDE képviselőcsoport nevében, Malika Benarab-Attou, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, az EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Malika Benarab-Attou, Jacky Hénin, Jaroslav Paška és Zuzana Roithová.

ELNÖKÖL:
László TŐKÉS alelnök

Felszólal: Jörg Leichtfried, Antonio Cancian, Sergio Gutiérrez Prieto és Peter Šťastný.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giovanni Collino, Mario Pirillo, Peter Jahr, Sergio Paolo Francesco Silvestris, João Ferreira és Seán Kelly.

Felszólal: Karel De Gucht és Cristiana Muscardini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.21-i jegyzőkönyv 7.6. pont .


16. Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA)

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Daniel Caspary, a PPE képviselőcsoport nevében, Kader Arif, az S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, az ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, független, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Christofer Fjellner, Françoise Castex, Christian Engström, Jörg Leichtfried, Judith Sargentini és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová.

Felszólal: Karel De Gucht.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: Következő ülésszak.


17. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 449.494/OJJE).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.55-kor berekesztik.

Klaus Welle

Libor Rouček

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat