Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2915(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0572/2010

Разисквания :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Приети текстове :

P7_TA(2010)0385

Протокол
Четвъртък, 21 октомври 2010 г. - Страсбург

3. Приложените реформи и постижения в Република Молдова (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Приложените реформи и постижения в Република Молдова

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Adrian Severin, от името на групата S&D, Graham Watson, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Traian Ungureanu, Илияна Малинова Йотова, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Elena Băsescu, Кристиан Вигенин, Cristian Dan Preda, Marek Siwiec и Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Mario Pirillo и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно проведените реформи и промените в Република Молдова (B7-0572/2010),

- Graham Watson, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, относно положението в Молдова (B7-0573/2010),

- Jiří Maštálka, Rui Tavares и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно проведените реформи и промените в Република Молдова (B7-0579/2010),

- Tatjana Ždanoka и Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Република Молдова (B7-0580/2010),

- Adrian Severin, от името на групата S&D, относно проведените реформи и промените в Република Молдова (B7-0581/2010),

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba и Konrad Szymański, от името на групата ECR, относно проведените реформи и промените в Република Молдова (B7-0582/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 21.10.2010.

Правна информация - Политика за поверителност