Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0060B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0188/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0188/2010

Keskustelut :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Äänestykset :

PV 21/10/2010 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0380

Pöytäkirja
Torstai 21. lokakuuta 2010 - Strasbourg

7.3. Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I (äänestys)

Mietintö: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Yhteisesittelijät: Kinga Gál ja Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0380)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0380)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö