Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0052/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0052/2010

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0381

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

7.4. Χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0381)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0381)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου