Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2915(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0572/2010

Разисквания :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Приети текстове :

P7_TA(2010)0385

Протокол
Четвъртък, 21 октомври 2010 г. - Страсбург

7.9. Приложените реформи и постижения в Република Молдова (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 и B7-0582/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0572/2010

(за замяна на B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 и B7-0582/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska и Elena Băsescu, от името на групата PPE,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин и Marek Siwiec, от името на групата S&D,

Graham Watson, Leonidas Donskis и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,

Werner Schulz, Tatjana Ždanoka и Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba и Konrad Szymański, от името на групата ECR,

Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2010)0385)

Изказвания

Monica Luisa Macovei направи устно предложение за изменение към изменение 1, което беше одобрено;

Vytautas Landsbergis направи устно предложение за изменение към параграф 11, което беше одобрено.

Правна информация - Политика за поверителност