Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 21. lokakuuta 2010 - Strasbourg

8. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Jarosław Kalinowski

Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

Mietintö Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Tunne Kelam

Mietintö Gay Mitchell - A7-0078/2009
Jarosław Kalinowski, Seán Kelly

Mietintö Edvard Kožušník - A7-0276/2010
Alajos Mészáros

Mietintö Cristiana Muscardini - A7-0273/2010
Siiri Oviir

Toteutetut uudistukset ja kehitys Moldovan tasavallassa - RC-B7-0572/2010
Laima Liucija Andrikienė

Mietintö Gesine Meissner - A7-0266/2010
Laima Liucija Andrikienė

Mietintö Helmut Scholz - A7-0277/2010
Miroslav Mikolášik, Laima Liucija Andrikienė

Eilisiä äänestyksiä koskevat äänestysselitykset

Mietintö László Surján - A7-0281/2010
Daniel Hannan

Mietintö Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel - A7-0284/2010
Daniel Hannan ja Martin Kastler edeltävästä puheenvuorosta

Mietintö Edite Estrela - A7-0032/2010
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ville Itälä, Mitro Repo ja Martin Kastler

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö