Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. októbra 2010 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Jarosław Kalinowski

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

Správa: Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Tunne Kelam

Správa: Gay Mitchell - A7-0078/2009
Jarosław Kalinowski, Seán Kelly

Správa: Edvard Kožušník - A7-0276/2010
Alajos Mészáros

Správa: Cristiana Muscardini - A7-0273/2010
Siiri Oviir

Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike - RC-B7-0572/2010
Laima Liucija Andrikienė

Správa: Gesine Meissner - A7-0266/2010
Laima Liucija Andrikienė

Správa: Helmut Scholz - A7-0277/2010
Miroslav Mikolášik, Laima Liucija Andrikienė

Vysvetlenia hlasovania týkajúce sa včerajšieho hlasovania

Správa: László Surján - A7-0281/2010
Daniel Hannan

Správa: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel - A7-0284/2010
Daniel Hannan a Martin Kastler k predchádzajúcemu vystúpeniu

Správa: Edite Estrela - A7-0032/2010
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ville Itälä, Mitro Repo a Martin Kastler

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia