Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2932(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0549/2010

Debatten :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Stemmingen :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0390

Notulen
Donderdag 21 oktober 2010 - Straatsburg

12.3. Situatie van de mensenrechten in de noordelijke Kaukasus (Russische Federatie) en de strafrechtelijke vervolging van Oleg Orlov (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 en B7-0599/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0549/2010

(ter vervanging van B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 en B7-0599/2010):

ingediend door de volgende leden:
Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Mario Mauro, Sari Essayah, Elisabeth Morin-Chartier, Tadeusz Zwiefka en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Roberts Zīle en Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0390)

Het woord werd gevoerd door:

Bernd Posselt, om 3 mondelinge amendementen op paragrafen 3, 5 et 15 in te dienen, die in aanmerking werden genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid