Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 21. oktoober 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rakendatud reformid ja areng Moldova Vabariigis (arutelu)
 4.Merel kaotsi läinud konteinerid ja kahju hüvitamine (arutelu)
 5.Integreeritud merenduspoliitika (arutelu)
 6.2010. aasta Sahharovi auhind (laureaadi teatavaks tegemine)
 7.Hääletused
  
7.1.Stabiliseerimisvahend ***I (hääletus)
  
7.2.Arengukoostöö rahastamisvahend ***I (hääletus)
  
7.3.Rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas ***I (hääletus)
  
7.4.Rahastamisvahend koostööks tööstusriikidega ***I (hääletus)
  
7.5.Arengukoostöö rahastamisvahend ***I (hääletus)
  
7.6.Teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimine ***I (hääletus)
  
7.7.Euroopa standardimise tulevik (hääletus)
  
7.8.Raportöör: Ukraina (hääletus)
  
7.9.Rakendatud reformid ja areng Moldova Vabariigis (hääletus)
  
7.10.Integreeritud merenduspoliitika (hääletus)
  
7.11.Kaubandussuhted Ladina-Ameerikaga (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Sunniviisilised väljatõstmised Zimbabwes
  
11.2.Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtum
  
11.3.Inimõiguste olukord Põhja-Kaukaasias (Venemaa Föderatsioon) ja Oleg Orlovi kriminaalvastutusele võtmine
 12.Hääletused
  
12.1.Sunniviisilised väljatõstmised Zimbabwes (hääletus)
  
12.2.Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtum (hääletus)
  
12.3.Inimõiguste olukord Põhja-Kaukaasias (Venemaa Föderatsioon) ja Oleg Orlovi kriminaalvastutusele võtmine (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Volituste kontrollimine
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (205 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (676 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (262 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (535 kb) 
 
Protokoll (226 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (542 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (571 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika