Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 21. októbra 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike (rozprava)
 4.Kontajnery stratené na mori a náhrada škôd (rozprava)
 5.Integrovaná námorná politika (rozprava)
 6.Sacharovova cena 2010 (oznámenie držiteľa)
 7.Hlasovanie
  7.1.Nástroj stability ***I (hlasovanie)
  7.2.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***I (hlasovanie)
  7.3.Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***I (hlasovanie)
  7.4.Nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami ***I (hlasovanie)
  7.5.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***I (hlasovanie)
  7.6.Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín ***I (hlasovanie)
  7.7.Budúcnosť európskej normalizácie (hlasovanie)
  7.8.Ukrajina (hlasovanie)
  7.9.Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike (hlasovanie)
  7.10.Integrovaná námorná politika (hlasovanie)
  7.11.Obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  11.1.Prípady núteného vysťahovania v Zimbabwe
  11.2.Kambodža, najmä prípad Sama Rainsyho
  11.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Predkaukazsku (Ruská federácia) a trestné stíhanie Olega Orlova
 12.Hlasovanie
  12.1.Prípady núteného vysťahovania v Zimbabwe (hlasovanie)
  12.2.Kambodža, najmä prípad Sama Rainsyho (hlasovanie)
  12.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Predkaukazsku (Ruská federácia) a trestné stíhanie Olega Orlova (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (206 kb) Prezenčná listina (57 kb)    Hlasovania podľa mien (676 kb) 
 
Zápisnica (145 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovaní (298 kb) Hlasovania podľa mien (536 kb) 
 
Zápisnica (233 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (538 kb) Hlasovania podľa mien (637 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia