Indiċi 
Minuti
PDF 243kWORD 234k
Il-Ħamis, 21 ta' Ottubru 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova (dibattitu)
 4.Kontejners mitlufa fil-baħar u kumpensi (dibattitu)
 5.Politika marittima integrata (dibattitu)
 6.Premju Sakharov 2010 (tħabbir tar-rebbieħ)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Emenda tal-Istrument ta' Stabilità ***I (votazzjoni)
  7.2.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ***I (votazzjoni)
  7.3.Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1889/2006) ***I (votazzjoni)
  7.4.Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1934/2006) ***I (votazzjoni)
  7.5.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ***I (votazzjoni)
  7.6.L-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini ta’ ċerti prodotti importati minn pajjiżi terzi ***I (votazzjoni)
  7.7.Il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea (votazzjoni)
  7.8.Rapporteur: Ukraina (votazzjoni)
  7.9.Riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova (votazzjoni)
  7.10.Politika marittima integrata (votazzjoni)
  7.11.Ir-relazzjonijiet kummerċjali tal-UE mal-Amerika Latina (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  11.1.Żgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe
  11.2.Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy
  11.3.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kawkasu ta' Fuq (Federazzjoni Russa) u l-prosekuzzjoni kriminali kontra Oleg Orlov
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Żgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe (votazzjoni)
  12.2.Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (votazzjoni)
  12.3.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kawkasu ta' Fuq (Federazzjoni Russa) u l-prosekuzzjoni kriminali kontra Oleg Orlov (votazzjoni)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Verifika tal-kredenzjali
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Dati tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

Tkellem Mario Pirillo dwar it-tempesta li ħakmet il-Kalabrija fit-18 ta' Ottubru 2010 u esprima s-solidarjetà tiegħu mal-popolazzjonijiet milquta (il-President ingħaqad mad-dikjarazzjoni tiegħu).


2. Dokumenti mressqa

Dawn id-dokumenti kienu preżentati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro (COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro (COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament(KE)Nru1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika (COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi (COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, dwar Ftehim qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Moldova fil-programmi tal-Unjoni (10496/2010 - C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE))

irreferut

responsabbli :

AFET

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 38/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0058/2010 - C7-0331/2010 - 2010/2240(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen mill-Ġermanja) (COM(2010)0568 - C7-0332/2010 - 2010/2241(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Ittra ta' emenda Nru 1 għall-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011: Pożizzjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 2010 (15000/2010 - C7-0333/2010 - 2010/2001(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2010/014 SI/ Mura mis-Slovenja) (COM(2010)0582 - C7-0334/2010 - 2010/2243(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (13988/2010 - C7-0335/2010 - 2009/0115(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili (13989/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 37/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0059/2010 - C7-0337/2010 - 2010/2244(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG


3. Riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Traian Ungureanu, Iliana Malinova Iotova, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Elena Băsescu, Kristian Vigenin, Cristian Dan Preda, Marek Siwiec u Eduard Kukan.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Mario Pirillo u Andrew Henry William Brons.

Tkellem Štefan Füle.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis u Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, dwar riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova (B7-0572/2010),

- Graham Watson, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Moldova (B7-0573/2010),

- Jiří Maštálka, Rui Tavares u Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova (B7-0579/2010),

- Tatjana Ždanoka u Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Moldova (B7-0580/2010),

- Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D, dwar riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova (B7-0581/2010),

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba u Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, dwar riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova (B7-0582/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal- Minuti ta' 21.10.2010.


4. Kontejners mitlufa fil-baħar u kumpensi (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0115/2010) imressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Kontejners mifluħa fuq il-baħar u l-kumpens (B7-0469/2010)

Brian Simpson għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Dominique Riquet f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, u Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Tkellmu: Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Jim Higgins, Inés Ayala Sender u Jörg Leichtfried.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Mario Pirillo.

Tkellmu: Brian Simpson u Máire Geoghegan-Quinn.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Politika marittima integrata (dibattitu)

Rapport dwar il-Politika Marittima Integrata (IMP) – Evalwazzjoni tal-progress li sar u sfidi ġodda [2010/2040(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

Gesine Meissner ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Werner Kuhn (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Georgios Stavrakakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Georgios Koumoutsakos f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Struan Stevenson f'isem il-Grupp ECR, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Anna Rosbach f'isem il-Grupp EFD, u Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Ville Itälä, Guido Milana, Corinne Lepage, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Nick Griffin, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Britta Reimers, Elie Hoarau, Maria do Céu Patrão Neves, Spyros Danellis u Debora Serracchiani.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Marian-Jean Marinescu, Luís Paulo Alves, Michael Theurer, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Petru Constantin Luhan, Kriton Arsenis, Werner Kuhn, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Josefa Andrés Barea, Mario Pirillo u Inés Ayala Sender.

Tkellmu: Máire Geoghegan-Quinn u Gesine Meissner.

Tkellem Paul Rübig dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal- Minuti ta' 21.10.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

6. Premju Sakharov 2010 (tħabbir tar-rebbieħ)

Il-President ikkomunika li, fil-laqgħa odjerna tiegħu, il- Konferenza tal-Presidenti pproċediet għan-nomina ta' Guillermo Fariñas, dissident Kuban, bħala r-rebbieħ tal-Premju Sakharov 2010.

Il-premju se jingħata f'Diċembru 2010.

Tkellmet Marie-Christine Vergiat.


PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Emenda tal-Istrument ta' Stabilità ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1717/2006 li jistabbilixxi Strument ta' Stabbilità [COM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin.Rapporteur: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0378)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0378)


7.2. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja [COM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp.Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0379)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0379)


7.3. Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1889/2006) ***I (votazzjoni)

Rapport Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Korapporteurs: Kinga Gál u Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0380)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0380)


7.4. Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1934/2006) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda Regolament (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali.Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0381)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0381?)


7.5. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp [COM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp.Rapporteur: Charles Goerens (A7-0285/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0382)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0382)


7.6. L-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini ta’ ċerti prodotti importati minn pajjiżi terzi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini ta’ ċerti prodotti importati minn pajjiżi terzi [COM(2005)0661 - C7-0048/2010- 2005/0254(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali.Rapporteur: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0383)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0383)

Interventi

- Cristiana Muscardini (rapporteur) biex tippreżenta l-votazzjoni u, sussegwentement, biex tipproponi emenda orali għall-emenda 19, li ġiet aċċettata.

- Licia Ronzulli dwar il-votazzjoni maqsuma tal-emenda 43.


7.7. Il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea [2010/2051(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur.Rapporteur: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0384)


7.8. Rapporteur: Ukraina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0571/2010, B7-0574/2010, B7-0575/2010, B7-0576/2010, B7-0577/2010 u B7-0578/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)


MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0571/2010

(flok B7-0571/2010, B7-0575/2010, B7-0577/2010 u B7-0578/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, György Schöpflin, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Jacek Protasiewicz u Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE,

Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,

Werner Schulz u Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR.

Interventi

Hannes Swoboda ppropona li l-votazzjoni tiġi posposta għas-sessjoni parzjali li jmiss fi Brussell, Michał Tomasz Kamiński tkellem favur it-talba, Michael Gahler tkellem kontra, u Francesco Enrico Speroni talab għal spjegazzjonijiet dwar id-data preċiża tal-votazzjoni.

Il-Parlament approva t-talba permezz tal-VE (317 favur, 270 kontra, 19-il astensjoni).

Il-votazzjoni dwar l-Ukraina hija għaldaqstant posposta għas-sessjoni parzjali li jmiss fi Brussell.


7.9. Riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 u B7-0582/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0572/2010

(flok B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 u B7-0582/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska u Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin u Marek Siwiec f'isem il-Grupp S&D,

Graham Watson, Leonidas Donskis u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,

Werner Schulz, Tatjana Ždanoka u Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba u Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR,

Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2010)0385)

Interventi

Monica Luisa Macovei pproponiet emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata;

Vytautas Landsbergis ippropona emenda orali għall-paragrafu 11, li ġiet aċċettata.


7.10. Politika marittima integrata (votazzjoni)

Rapport dwar il-Politika Marittima Integrata (IMP) – Evalwazzjoni tal-progress li sar u sfidi ġodda [2010/2040(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0386)

Intervent

Saïd El Khadraoui ppropona emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata.


7.11. Ir-relazzjonijiet kummerċjali tal-UE mal-Amerika Latina (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali tal-UE mal-Amerika Latina [2010/2026(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali.Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0387)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Jarosław Kalinowski

PRESIDENZA: László TŐKÉS
Viċi President

Rapport Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Tunne Kelam

Rapport Gay Mitchell - A7-0078/2009
Jarosław Kalinowski, Seán Kelly

Rapport Edvard Kožušník - A7-0276/2010
Alajos Mészáros

Rapport Cristiana Muscardini - A7-0273/2010
Siiri Oviir

Riformi implimentati u żviluppi fir-Repubblika tal-Moldova - RC-B7-0572/2010
Laima Liucija Andrikienė

Rapport Gesine Meissner - A7-0266/2010
Laima Liucija Andrikienė

Rapport Helmut Scholz - A7-0277/2010
Miroslav Mikolášik, Laima Liucija Andrikienė

Spjegazzjonijiet tal-vot dwar il-ħin tal-votazzjonijiet tal-bieraħ

Rapport László Surján - A7-0281/2010
Daniel Hannan

Rapport Sidonia Elżbieta Jędrzejewska u Helga Trüpel - A7-0284/2010
Daniel Hannan, u Martin Kastler dwar dan l-intervent

Rapport Edite Estrela - A7-0032/2010
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ville Itälä, Mitro Repo u Martin Kastler


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Christine De Veyrac informat li kinitx ħadet sehem fil-votazzjoni tal-Erbgħa 20 ta' Ottubru 2010 dwar l-emendi 18 (it-3 parti) u 8S għar-rapport Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0284/2010).


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Tkellem Raül Romeva i Rueda dwar is-sitwazzjoni fis-Saħara tal-Punent.

°
° ° °

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 4 tal- Minuti ta' 19.10.2010)


11.1. Żgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0586/2010, B7-0587/2010 u B7-0588/2010

Anneli Jäätteenmäki, Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Alain Cadec u Nirj Deva ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Timo Soini f'isem il-Grupp EFD, Cristian Dan Preda, Corina Creţu u Jaroslav Paška.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei u Charles Tannock.

Tkellmet Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 21.10.2010.


11.2. Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 u B7-0594/2010

Marietje Schaake, Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Charles Tannock u Monica Luisa Macovei ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Sari Essayah f'isem il-Grupp PPE, Corina Creţu f'isem il-Grupp S&D, Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda u Jaroslav Paška.

Tkellmet Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 21.10.2010.


11.3. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kawkasu ta' Fuq (Federazzjoni Russa) u l-prosekuzzjoni kriminali kontra Oleg Orlov

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 u B7-0599/2010

Heidi Hautala, Marietje Schaake, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki u Marie-Christine Vergiat ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Jarosław Leszek Wałęsa f'isem il-Grupp PPE, Alexander Mirsky f'isem il-Grupp S&D, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola u Bogusław Sonik.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaromír Kohlíček u Ana Gomes.

Tkellmet Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 21.10.2010.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Żgumbramenti sfurzati fiż-Żimbabwe (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0586/2010, B7-0587/2010 u B7-0588/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0583/2010

(flok B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0587/2010 u B7-0588/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Elmar Brok u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Konrad Szymański u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2010)0388)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0586/2010 skadiet.)


12.2. Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 u B7-0594/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0550/2010

(flok B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0593/2010 u B7-0594/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:
Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Sógor u Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella u Robert Goebbels f'isem il-Grupp S&D
Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez u Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE
Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR
Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD

Adottata (P7_TA(2010)0389)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0592/2010 skadiet.)


12.3. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kawkasu ta' Fuq (Federazzjoni Russa) u l-prosekuzzjoni kriminali kontra Oleg Orlov (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 u B7-0599/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0549/2010

(flok B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 u B7-0599/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:
Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Mario Mauro, Sari Essayah, Elisabeth Morin-Chartier, Tadeusz Zwiefka u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells u Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Roberts Zīle u Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp ECR
Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P7_TA(2010)0390)

Intervent

Bernd Posselt ppreżenta 3 emendi orali għall-paragrafi 3, 5 u 15, li ġew aċċettati.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


14. Verifika tal-kredenzjali

Matul il-laqgħa tiegħu tat-18 ta' Ottubru 2010, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali pproċeda, b'konformità mal-Artikolu 3(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, bil-verifika tal-kredenzjali ta' Zoltán Bagó u ppropona, bl-unanimità, il-konvalida tal-mandat tiegħu b'effett li jiddekorri mit-12 ta' Settembru 2010.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf (2010/2233(INI))
(opinjoni: ITRE, INTA)

Kumitat DEVE

- Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE fl-2009 (2010/2236(INI))

Kumitat EMPL

- Lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u siguri (2010/2239(INI))
(opinjoni: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

- Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali biex tiġi appoġġjata l-istrateġija Ewropa 2020 (2010/2234(INI))
(opinjoni: IMCO, CULT)

Kumitat TRAN

- Is-sikurezza fit-toroq 2011-2020 (2010/2235(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitati assoċjati

Kumitat AFET

- Ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf (2010/2233(INI))
(opinjoni: ITRE, INTA)
Kumitati assoċjati AFET, INTA
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-15.10.2010)

Kumitat EMPL

- Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali biex tiġi appoġġjata l-istrateġija Ewropa 2020 (2010/2234(INI))
(opinjoni: IMCO)
Kumitati assoċjati EMPL, CULT
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.10.2010)

- Lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u siguri (2010/2239(INI))
(opinjoni: FEMM, ITRE, IMCO)
Kumitati assoċjati EMPL, ECON
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.10.2010)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat ECON

- L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi (2006/123/KE) (2010/2053(INI))
irreferut responsabbli: IMCO
opinjoni: ENVI, EMPL, ECON, REGI

Kumitat EMPL

- Is-sitwazzjoni attwali u sinerġiji futuri għal effikaċja akbar bejn il-FEŻR u Fondi Strutturali oħra (2010/2160(INI))
irreferut responsabbli: REGI
opinjoni: EMPL, BUDG


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

165

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

70

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

50

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

203

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

217

63/2010

Filip Kaczmarek

49

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

71

65/2010

Vincenzo Iovine

22

66/2010

Vincenzo Iovine

22

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

98

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

221

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

73

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

93

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

230

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

73

73/2010

Oreste Rossi

21

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

47

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

158

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

16

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

84

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

16

79/2010

Oreste Rossi

23

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

71


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 10 u 11 ta' Novembru 2010.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza