Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 10. marraskuuta 2010 - Bryssel

13. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Marraskuun I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 451.900/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu poliittisten ryhmien suostumuksella seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Keskiviikko

1. Keskustelu "Etyjin vahvistaminen - EU:n rooli" perustuu neuvoston julkilausumaan, joka annetaan komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

2. Jean-Paul Gauzèsin mietintö aiheesta "Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat" (A7-0171/2010) sekä komission julkilausuma aiheesta "Yhtenäismarkkinasäädös" käsitellään tässä järjestyksessä aiheesta "Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia" käytävän keskustelun jälkeen ja ennen suullista kysymystä aiheesta "Innovaatiokumppanuudet".

3. Nathalie Griesbeckin kaksi suositusta aiheista "Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Euroopan unionin ja Georgian välillä" ja "Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta" poistetaan esityslistalta.

Torstai

1. Äänestyksiin lisätään Eva Lichtenbergerin mietintö Krzysztof Lisekin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä (A7-0301/2010).

2. Äänestystä ehdotuksesta päätökseksi aiheesta "Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2008 tilien päättäminen" lykätään myöhempään istuntojaksoon.

Puheenvuorot: Marta Andreasen, joka pyysi EFD-ryhmän puolesta, että äänestystä ehdotuksesta päätökseksi Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2008 tilien päättämisestä ei lykättäisi, William (The Earl of) Dartmouth, joka kannatti pyyntöä, ja Véronique Mathieu, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

3. Äänestys päätöslauselmaesityksistä Ukrainasta lykätään marraskuun II istuntojaksoon.

Puheenvuorot: Elmar Brok, joka pyysi PPE-ryhmän puolesta, että äänestystä päätöslauselmaesityksistä Ukrainasta ei lykättäisi, Gunnar Hökmark, joka kannatti pyyntöä, ja Hannes Swoboda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (135 puolesta, 171 vastaan, 4 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö