Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. november 10., Szerda - Brüsszel

13. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

A 2010. novemberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 451.900/PDOJ) kiosztották, és ahhoz a képviselőcsoportok beleegyezésével az alábbi módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Szerda

1. „Az EBESZ megerősítése - Az Európai Unió szerepe” vita alapja a Tanács nyilatkozata lesz, melyet a Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője fog ismertetni.

2. Jean-Paul Gauzès jelentését az alternatív befektetési alapok kezelőiről (A7-0171/2010) és a Bizottság nyilatkozatát az egységes piacról szóló jogszabályról az utasnyilvántartásról (PNR) szóló uniós külső stratégiáról szóló vitát követően és az innovációs partnerségekről szóló szóbeli választ igénylő kérdés előtt fogják tárgyalni, ebben a sorrendben.

3. Nathalie Griesbeck két ajánlását az EU és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásról és az EU és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásról leveszik a napirendről.

Csütörtök

1. A szavazások órájában napirendre tűzik Eva Lichtenberger jelentését Krzysztof Lisek mentelmi jogának felfüggesztéséről (A7-0301/2010).

2. Az Európai Rendőrakadémia 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásainak lezárásáról szóló határozatra irányuló javaslat tervezetéről szóló szavazást egy későbbi ülésre halasztják.

Felszólal: Marta Andreasen az EFD képviselőcsoport nevében kéri, hogy az Európai Rendőrakadémia 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásainak lezárásáról szóló határozatra irányuló javaslatról szóló szavazást ne halasszák el, William (The Earl of) Dartmouth támogatja a kérést, Véronique Mathieu pedig ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérést.

3. Az Ukrajnáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványról szóló szavazást a novemberi II. ülésre halasztják.

Felszólal: Elmar Brok a PPE képviselőcsoport nevében kéri, hogy az Ukrajnáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványról szóló szavazást ne halasszák el, Gunnar Hökmark támogatja a kérést, Hannes Swoboda pedig ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (135 mellette, 171 ellene, 4 tartózkodás).

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat