Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 10 d. - Briuselis

13. Darbų programa
Stenograma

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2010 m. lapkričio mėn. I sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 451.900/PDOJ) ir, frakcijoms sutikus, buvo pasiūlyta atlikti šiuos pakeitimus(Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Trečiadienis

1. Diskusijos tema „ESBO stiprinimas. Europos Sąjungos vaidmuo“ bus grindžiamos Tarybos pareiškimu, kuris pateiktas Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

2. Jean-Paul Gauzès pranešimas dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (A7-0171/2010), taip pat Komisijos pareiškimas dėl Bendrosios rinkos akto bus nagrinėjami šia tvarka po diskusijų tema „ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) išorės strategija“ ir prieš žodinį klausimą dėl inovacijų partnerystės.

3. Abi Nathalie Griesbeck rekomendacijos dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo ir dėl ES ir Gruzijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos išbraukiamos iš darbotvarkės.

Ketvirtadienis

1. Į balsavimui skirtą laiką įtraukiamas Evos Lichtenberger pranešimas dėl prašymo atšaukti Parlamento nario Krzysztofo Liseko imunitetą (A7-0301/2010).

2. Balsavimas dėl pasiūlymo dėl sprendimo dėl Europos Policijos koledžo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo perkeliamas į kitą sesiją.

Kalbėjo: Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, kuri paprašė, kad balsavimas dėl pasiūlymo dėl sprendimo dėl Europos Policijos koledžo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo nebūtų atidėtas, William (The Earl of) Dartmouth, palaikydamas šį prašymą, ir Véronique Mathieu, kuri nepritarė šiam prašymui.

Parlamentas atmetė prašymą.

3. Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos Ukrainos tema perkeliamas į lapkričio mėn. II sesiją.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, kuris paprašė, kad balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos Ukrainos tema nebūtų atidėtas, Gunnar Hökmark, palaikydamas šį prašymą, ir Hannes Swoboda, kuris nepritarė šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (135 balsavo už, 171 – prieš, 4 susilaikė) atmetė prašymą.

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika